Vil kjøpe XL-bygg kjeden

En intern strid er blusset opp mellom XL-bygg på Sortland og Leknes. Årsaken er at styreleder Oddbjørn Toften ønsker å selge hele kjeden til «tobakksarving» Johan H. Andresen.

Johan H Ferd

Johan H. Andresen i selskapet Ferd as er en av Norges rikeste. Pengene stammer fra arven etter «J. L. Tiedemans Tobaksfabrik» som faren eide. Nå vil han kjøpe hele XL-bygg kjeden og Blink-Hus. En av selgerne er SE-gruppen på Sortland.

XL-bygg er en kjede som ligger under selskapet Nordek. Butikkene er også eiere av selskapet. Største eier er SE-gruppen fra Sortland, med 12% av aksjene. Direktør i SE-gruppen, Oddbjørn Toften, er også styreleder i Nordek. Han stiller seg positiv til salg av Nordek AS, som kan gi aksjonærene er stor gevinst. Johan H. Andresen har budt 700 millioner for aksjene i Nordek. Formelt er det hans investeringsselskap Ferd AS, som blir kjøper.

En av de ferskeste medlemmene i XL-bygg er «Ballstad-gruppen as» på Leknes. -Det er skepsis og motvilje blant aksjonærer og medlemmer for å forlate det som er basert som en medlemseid kjede, sier Torbjørn Pedersen i Ballstad-gruppen. Selskapet hans eier 0,71 prosent av selskapet. -Mange har forhåpninger om at medlemmene i tilstrekkelig grad stopper et oppkjøpet av Nordek. Det er de små aksjonærene i Nordek som representerer varestrømmen, sier han til avisen Dagens Næringsliv.

Pedersen mener det har blitt lagt merke til og ikke satt pris på at styret har forhandlet frem en avtale der deres egne aksjeposter inngår. Det er styreleder Oddbjørn Toften ikke enig i. -Styremedlemmene har handlet på vegne av selskapet, ved at vi har vært i dialog med Mestergruppen og Ferd og forhandlet en avtale. Så skal aksjonærene bestemme om det blir en avtale eller ikke. Det er sånn prosedyrene er, påpeker Oddbjørn Toften.

For å få godkjent salget må to tredeler av aksjonærene i XL-bygg kjeden stemme for. Til nå har mer enn 51% sagt seg villig til å selge. Flere medier skriver at det pågår en intern drakamp mellom aksjonærene i XL-bygg kjeden. Talsmann for ja-folket sitter altså på Sortland, mens frontfigur for motstanderne sitter altså på Leknes. Oddbjørn Toften mangler støtte fra 15% av sine aksjonærer, før tilbudet fra Johan H. Andresen kan gå igjennom.

Nordek er mest kjent under kjedenavnet XL-bygg, men drifter også huskjeden Blink Hus. Ferd eier selskapet Mestergruppen, som igjen kontrollerer hus- og hyttekjedene Mesterhus og Systemhus, samt byggevarekjeden Byggeriet. Om planen fra Johan H. Andresen nå lykkes, vil det nye samlede selskapet hans bli et av de aller største innen byggebransjen i Norge. Samlet omsetning vil komme opp i ca 4,5 milliarder kroner, som er 20% av markedet.

For SE-gruppen på Sortland vil salget av kjedegrossisten Nordek bety at man får 84 millioner for aksjene. Man taper altså eierskapet til egen kjeden, men sitter igjen med en betydelig sum penger. Driften av SE og XL-bygg på Sortland vil uansett gå som før, da dette bare er salg av grossistleddene i Oslo. De lokale butikkene eies av egne lokale selskap. Nordek AS har alltid gått med overskudd og hadde resultat på 51 millioner i fjor. Utbytte for SE-gruppen ble da 2.9 millioner. Om aksjene selges får altså SE-gruppen 29 ganger mer enn det årlige aksjeutbyttet.