Først vegkryss så nybygg

Utbyggingen på Strandskogjordet vil ikke bli så enkel som mange trodde. Statens Vegvesen har nå pålagt utbyggerne å ordne vegen og krysset, før man får åpne butikkdørene.

Strandskogkrysset

Krysset som kan skape problemer for Coops planer, må nå være ferdig utbygget og klart før nøkkelen kan vris om og åpne butikkdøra. Det kan lett bety en kraftig forsinkelse.

Både Byggmakker, Biltrend, EikMaskin, Jacobsen Engros og Caravansenteret har fremmet protest på at de mister dagens avkjøring direkte fra Vesterålsgata. Eierne her har leid inn tidligere rådmann Rolf M. Lossius, som sin «rådgiver» og «sakfører». Han påpeker i skriv til kommunen at tilførselen for disse eiendommene ikke bare kan stenges av, sånn uten videre. Men hvilken løsning som skal velges og hvem som skal betale, er fortsatt et helt åpent spørsmål.

Det som imidlertid er klinkende klart, er kravet fra Statens Vegvesen. De kan bare godta nye butikker på Strandskogjordet dersom vegkrysset og avkjøringene her blir ordnet først. Både Vegvesenet og Nordland fylke påpeker at dette må være klart før det kan gis «midlertidig brukstillatelse». Det har saksbehandleren i Sortland kommune godtatt og lovet at kommunen skal påse.

Konsekvensen av dette blir dermed at butikkdørene ikke kan åpnes på Strandskogjordet før vegen er klar. Selv om byggene er reist og varene står i hyllene, så blir det ikke lov å slippe inn kunder før krysset utenfor er ferdig.

Dette betyr at det i løpet av høsten må komme en ny sak på bordet i Sortland rådhus, der man tar opp hele trafikksituasjonen for bedriftene langs Vesterålsgata fra Sørhavna til Biltrend. Om man skal følge den gamle vedtatte løsningen, skal det anlegges en helt ny gate, fra Sørhavna til Biltrend, langs fjæra. Dermed må det også lages et helt nytt vegkryss ved Sørhavna, som gjør det mulig for trailere og store taktorer å svinge ned her til de aktuelle bedriftene. Om dette blir resultatet, vil også alle de nevnte bedriftene måtte bygge om, slik at man får kundeinngang mot sjøsiden. Nå er inngangene vendt mot Vesterålsgata.

Her snakker man uansett om mange millioner kroner, både til vegene og ombygging. Spørsmålet Rolf M. Lossius nå reiser, og som kommunen må ta stilling til, er hvem som skal betale dette. Kommunen kan ikke bare vedta å stenge innkjøringen for 5-6 bedrifter, uten at man har en alternativ løsning.