Pokèmon ble toppsaken

Tre ordførere var i går i Oslo for å fronte Vesterålens syn på Forsvarets langtidsplan. Toppsaken etter møtet var at Venstre-lederen spilte «Pokémon Go» under høringen. Lite nytt kom frem.

Lødingen Atle Andersen

Nestleder i Vesterålen regionråd, Atle Andersen, er også ordfører i Lødingen. Han ledet delegasjonen fra Vesterålen som deltok i Stortingets høring. To minutters taletid ble tildelt hver av de 3 lokale ordførerne.

Forsvarskomiteen på Stortinget hadde innkalt en del berørte kommuner og etater til høring om Forsvarets langtidsplan. Fra Regjeringa og ledelsen i Forsvaret blir det foreslått å legge ned flystasjonen på Andenes, samt kutte en del på Kystvakta. Sortlands Tove Mette Bjørkmo brukte sine 2 minutts taletid til å protestere mot kutt for Kystvakta og en «snik-flytting» til Bergen, slik det er lagt opp til. Andøys Jonni Solsvik gikk selvsagt sterkt ut mot forslaget om å legge ned Orion og flytte basen fra Andenes til Evenes.

Alt dette var egentlig kjente argument på forhånd. Det som vakte mest oppsikt under denne høringen på Stortinget, var faktisk at Venstres leder, Trine Skei Grande, spilte mobilspillet «Pokèmon Go» under høringen. Dette ble både toppsak i VG og mange andre medier. Selve høringen og argumentene fra de vesterålske ordførerne, kom heller lite i fokus. Panelet fra Stortinget var heller ikke særlig opptatt av å spørre ut vesterålingene. Panelet bestod av Venstres Trine Skei Grande, Aps Anniken Huitfeldt, KrFs Knut Arild Hareide, Frps Christian Tybring-Gjedde og Svs Bård Vegar Solhjell.

Samme dag hadde dessuten forsvarsminister Ine Søreide Eriksen (H) en lengre kronikk i VG. Hun fronter Regjeringens syn og skriver at man må se ut over lokale interesser når Forsvaret skal planlegge sin ressursbruk fremover. -I sommerukene har vi sett at det er mange som vil ha et ord med i laget. Lokalsamfunn som er opptatt av sysselsetting og skatteinntekter, ansatte og personellorganisasjoner som vil beholde dagens organisering, og eksperter og interessegrupper som har meninger om hva som er den riktige veien fremover.

Forslag om endringer utløser som oftest motkrefter. Slik er det selvsagt også med langtidsplanen for Forsvaret. Utfordringen er at de som kritiserer ofte tar utgangspunkt i en flik av virksomheten og ikke tar hensyn til det store bildet. Det er nettopp summen av satsninger og endringer og sammenhengen mellom dem som gjør den nye langtidsplanen til en god plan, skrive forsvarsminister Ine Søreide Eriksen.

Dermed er status torsdag 25. august akkurat den samme som den var tirsdag 23. august. Man er ikke kommet nærmere en enighet. Regjeringen og Forsvarets ledelse står fast på sine forslag, og argumentene fra Vesterålen ser ikke ut til å ha fått noe særlig gjennomslag. Fra Narvik og Evenes er det selvsagt gjort like sterk innsats på å støtte opp om forslagene, ettersom dette betyr en skikkelig vitamin-innsprøyting med opptil 600 arbeidsplasser omkring Evenes. Taperen vil da være Vesterålen.

Hva flertallet i Stortinget vil si til slutt, er foreløpig et nokså åpent spørsmål. Det brenner imidlertid et blått lys for Andenes-basen, mens Kystvakta på Sortland kan komme nokså helskinnet igjennom denne fasen.