Ola flyr gjerne fra Skagen

Anbudsfristen for de subsidierte flyrutene i nord er nå utløpt og 3 selskap har meldt seg. Ola Giæver med FlyViking er med. Han vil gjerne fly flere steder og vurderer også Skagen og Evenes.

Viking flyver

Ola Giæver er en frittalende mann som nå gjerne vil utfordre Widerøe, sin tidligere arbeidsgiver, på flymarkedet i nord (fotomontasje Vny).

Skagen flyplass er ikke med i FOT-systemet, der flyselskapene får subsidier fra Staten for å sette opp ruter. Stokmarknes har for stor trafikk. Svolvær er med og derfor blir også billettene mellom Svolvær og Bodø mye billigere enn mellom Skagen og Bodø. Både Widerøe, Danish Air Transport og FlyViking har leverte inn anbud på FOT-ruter, altså til de subsidierte flyplassene. I dag er det Widerøe som har anbudet, og dermed nesten monopol på småflyplassene i Nord-Norge. Men Skagen er uansett en aktuell flyplass med mange passasjerer.

Danish Air har tidligere forsøkt å få innpass her, men tapte forrige runde etter litt krangel om anbudet. Selskapet trakk seg da helt ut av Nord-Norge, men de antyder nå at man kan komme inn om det blir avtale på FOT-anbudet. Dette anbudet er svært viktig, da det betyr mange millioner i støtte og avgjør dermed hele lønnsomheten på kortbanenettet i Nord-Norge. Både DAT og FlyViking har alle nødvendige sertifikater og lisenser på plass for å kunne starte opp flyvninger i Norge.

Det nye nå er altså at tidligere pilot i Widerøe, Ola Giæver fra Lyngen, har startet selskapet FlyViking AS. Han har også ansatt en del folk og fått sitt første fly på plass. Hans selskap er helt i startfasen og det er ikke kjent hvilke ruter han har søkt om. Uansett så er ikke Stokmarknes med i denne omgang, da Skagen har for mange passasjerer til at Staten vil betale støtte her. Giæver har via presse og Facebook antydet at hans selskap kan begynne på «åpne ruter», altså flyplasser uten FOT-tilskudd, men har ikke fastsatt noe ennå.

Fra Hadsel har man forsøkt å få Skagen inn i FOT-systemet, men dette er blitt avvist igjen. Nylig kom FrP i Hadsel med et utspill til ordføreren om å invitere FlyViking til Skagen. -Hadsel FrP har med stor spenning registrert at en ny aktør, FlyViking AS, rigger seg for flyvninger på kortbanenettet. Vi ser dette som den aller beste og sikreste løsningen for å få ned kostnadene på flybilletter. Vi håper derfor at kommunen allerede har vært i kontakt med selskapet, og om ikke, at dette skjer snarest. Gjerne gjennom Vesterålen regionråd. Selv om kommunen/regionrådet ikke har noen formell rolle så vil dette kunne være avgjørende for en mulig etablering, skriver gruppeleder i Hadsel FrP, Camilla Skog Rodal, i sitt brev til ordføreren.

-I denne saken har vi sammenfallende synspunkter hva angår kostnader og ønsket om å være i dialog med dagens evt. fremtidens operatør(er) av lufthavnen, skriver ordfører Siv Dagny Aasvik i sitt svar. -Jeg mener Stokmarknes lufthavn vil få økt betydning for Vesterålsregionen. Av denne grunn hadde jeg saken om flyseteavgift og FOT-ruteanbud på dagsorden i vårt siste møte i Vesterålen Regionråd før ferien.  Jeg har også tidligere i år vært i kontakt med Widerøe Flyveselskap, som vil stille i møte med Hadsel Kommune så snart det nye flyruteanbudet for de fire nordligste fylkene er levert, skriver hun.