Vil ikke ha blå farge

Sortlands nye hotell blir ikke blått, men vil få innslag av blå nyanser på enkelte felt i fasaden. Planene begynner å ta form nå og både nabovarsel og søknader til kommunen er sendt ut.

Slik tenker arkitektene i Hamperokken AS at det nye hotellet skal se ut, på fasaden mot havna og brua (skisse: arkitekt Hamperokken As).

Navnet på det nye hotellet er ikke klart ennå, men mye av planleggingen er gjort. Arkitektene hos Hamperokken AS har nå laget ferdige skisser av fasadene, samt situasjonsplan på tomta, slik at både naboer og kommunen er varslet formelt om prosjektet.

Hotellet vil få 132 rom, hvor 15 blir universelt utformet som personer med bevegelseshemming. Det blir 6 ordinære etasjer, mens en del tekniske rom plasseres i en tilbaketrukket 7. etasje.

Første etasje får resepsjon, restaurant med kjøkken og konferanseavdeling for omkring 80 personer. Om restauranten blir driftet selvstendig, eller i samarbeid med andre i bransjen på Sortland, er ikke helt avgjort ennå.

Det er selskapet Hotelleiendom Nord AS skal skal bygge og eie hotellet. Dette selskapet er ikke formelt stiftet ennå , men det er klart at investorene her blir Nordic-gruppen i Harstad og Holmøy-konsernet i Sortland.

-Et hotellbygg av den størrelsen vil fremstå som svært dominerende og bastant om det får en mettet hovedfarge i blåbyenpaletten. Hotellet planlegges derfor med en nøytral fasadeplate i børstet aluminium av høy kvalitet, skriver arkitekt Louis Lunde hos Hamperokken AS i sin søknad til Sortland kommune.

Slik tenker man at det nye hotellet i fremstå, på den allerede utfylt tomta ved Kulturfabrikken og Kvitbrygga (skisse Hamperokken/Nordic eiendom).

Aluminiumsplatene vil reflektere himmelen, og vil få fargenyanser i blått etter hvert som været og dagslyset varierer gjennom døgnet. I tillegg etableres felter i blått emaljert glass på teknisk rom i toppetasjen i henhold til blåbyenpaletten. Blåbypaletten vil med dette ivaretas men på sekundære elementer i bygget, mener arkitekt Lunde.

I tillegg legges det opp til at bygget skal lyssettes i blått «innenfra», ved at enkelte av aluminiumsplatene perforeres, slik at blått LED-lys montert bak disse kan skinne gjennom og gi bygget en blå karakter når det er mørkt. Variasjonen av blåtoner som er resultatet av hotellets fasadekonsept, oppfyller intensjonene i blåbyenpaletten på en bedre måte enn om bygget fikk en mettet hovedfarge.

På denne bakgrunn søker man dispensasjon fra kravene i Byplanen, der man ellers ville bli pålagt i bygge hotellet med blå fasade. Arkitektene viser også til prosjektet med leiligheter på Kjempenhøy, der Steinsvik nylig fikk slik dispensasjon og skal bygge med stort sett hvit vegger.

Arkitektene søker også om dispensasjon for plastring av fyllingen omkring hotellet, der man egentlig skulle hatt fin nedtrapping til sjøen. Nå legges det opp til bare en mindre del som får plastring med nedtrapping.

At det kun blir 15 av 132 rom som skal være universelt utformet, krever også dispensasjon fra kommunen. Normalt kreves det at 20% av rommene blir slik utformet, men arkitektene mener at det normalt er nok med 10% i et hotell av denne typen.