Vil ha rundkjøring

Krysset mellom Steiroveien og Vesterålsgata bør bli rundkjøring. Det mener Nordland fylke, mens kommunen vil holde på dagens x-kryss. Fylket gir seg ikke og ber om nye planer.

Her bør det bli rundkjøring (arkivfoto).

Flere år med tautrekking mellom Sortland kommune og Nordland fylke om Steirovei-krysset, ser ut til å gå mot en ende.

Kommunen holder fast på at man ønsker en løsning som likner veldig på dagens situasjon.

Fylket ville derimot ha en helt annet modell, men har nå skiftet mening og mener at rundkjøring vil være best.

Faggruppeleder Ivar Magne Heggli hos NFK skriver til kommunen at han anbefaler rundkjøring.

– Sortland kommune legger til rette for stor utbygging som vil gi økt trafikk i dette krysset.

Kjørende fra Steiroveien har vikeplikt og vil på sikt kunne få problemer med framkommelighet, mener Heggli.

– Vi tror at det vil være mulig å planlegge og bygge en rundkjøring.

Hvis man er villig til å berøre eiendommer fra både private og næringsliv, får man plass til dette.

Vi mener en rundkjøring vil gi smidigere trafikkavvikling enn et T-kryss, sier Heggli.

Alternativet er et kryss med lysregulering, når trafikken øker på.

Ut over dette begynner partene å bli enige. Hovedinnkjøringen til Coop Extra og OBS bygg kan være som nå.

Innkjøringen bør imidlertid strammes opp og bli «trangere», for å gjøre trafikkbildet bedre.

Uansett løsning blir det nå opp til Sortland kommune å finne penger til veiprosjektet.

Noe kan man sikkert hente inn hos de næringsdrivende i området, men mye må gå av kommunekassen.

Eierne av Coop-bygget har faktisk ennå ikke fått endelige brukstillatelse fra kommunen.

Denne har man holdt igjen, inntil veikrysset er ferdig. Det var avtalt før utbyggingen startet.

Bygge har vært solgt flere ganger og eies nå av Aka eiendom as i Hønefoss.