Snart braker det løs

En militær øvelse er under oppseiling vest av Andøya, kan det se ut til. Alle sivile fartøy er forvist ut av en stor sikkerhetssone. Et amerikansk marineskip er tirsdag alene inne i sonen.

Slik så AIS-kartet ut tirsdag formiddag, utenfor Vesterålen. Kanskje er «USS Gerald R. Ford» på vei?

Fra klokken 19.00 i kveld er det varslet at Andøya Space vil sende opp raketter.

Et større område vest for Andøya er markert som fareområde og sivile fartøy er utestengt.

Området vil være avsperret for sivile fartøy frem til søndag kl 24.00.

Tirsdag formiddag var det via AIS kun ett fartøy inne i øvingsområdet.

Det er et litt eldre amerikansk militært skip på 155 meter, som gikk ut fra Belgia for en uke siden.

Et annet skip er på vei nordover forbi Lofotodden, men det kan ikke identifiseres via AIS.

Kanskje er dette det 333 meter lange hangarskipet «USS Gerald R. Ford», som nylig var i Oslo på visitt.

USS Gerald R. Ford er verdens største hangarskip, som nå trolig straks er i havet utenfor Vesterålen.

Militære skip kan i korte eller lengre perioder slå av AIS-sporingen, av taktiske årsaker.

Hangarskipet har vært nær Bodø i noen dager nå og deltatt i en øvelse ute i Vestfjorden.

For tiden pågår det en øvelse i regi av NATO, som kalles «Arctic Challenge».

Der deltar det ca 150 fly fra 14 land, inkludert Norge.

Andøya var ikke oppgitt som noen base for denne øvelsen, men nå kan det se ut til å bli likevel.

Forsvaret vil av sikkerhetsmessige grunner ikke oppgi aktivitet og posisjon for «USS Gerald R. Ford».

Havområdet som nå sperres for marineøvelse er meget stort (foto: Barentswatch).

Det har imidlertid vært antydet at skipet skulle seile så langt nord som vest av Andenes.

Andøya Space har selv ikke oppgitt noen aktivitet i området og det har heller ikke Forsvaret.

Mandag kveld kom et varsel via Kystverket, der man oppgir utskytninger fra Andøya Space.

Det er et uvanlig stort område som nå blir avsperret, og det har trolig sammenheng med militær aktivitet.