Penger til Finnmark

Regjeringspartiene er blitt enige med SV på Stortinget om en aktivitetspakke for Øst-Finnmark på til sammen 105 millioner kroner i 2023.

Midlene skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i Øst-Finnmark.

Partiene ble enige om midlene for aktivitet og utvikling i Øst-Finnmark under forhandlingene om revidert statsbudsjett, som fremdeles pågår.

– Russlands angrepskrig i Ukraina har endret Europa. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen får også konsekvenser for Norge.

Vi ser at folk og næringsliv i Øst-Finnmark er blitt særlig hardt rammet.

Med denne enigheten kan jeg forsikre folk i Øst-Finnmark om at regjeringen, sammen med SV, og resten av det norske fellesskapet stiller opp.

Det er viktig for lokalsamfunnet, og det er viktig for Norge. Aktivitet i Øst-Finnmark er av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet.

Det ligger mye viktig kompetanse i regionen som vi skal bevare og utvikle, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det er viktig for oss som land at det bor folk i Finnmark og i Øst-Finnmark.

Det er en strategisk viktig landsdel for vår nasjonale kontroll.

Vi må legge til rette for at det er arbeidsplasser, industri og et godt tilbud for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.