Vil ha mer politi

-Hendelsen på Melbu er svært beklagelig, og vi mener at slik skal det ikke være. Politiet må få nok ressurser til å kunne ansette flere, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland.

De 25 ordførerne for Arbeiderpartiet i Nordland har mandag og tirsdag vært samlet i Oslo til konferanse. På bildet er ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, foran til venstre. Bak ex-fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sitter de 4 ordførerne fra Vesterålen, Siv Dagny Aasvik (Hadsel), Karianne Bråthen (Øksnes), Tove Mette Bjørkmo (Sortland) og Atle Andersen (Lødingen).

Bjørkmo uttaler seg på vegne av kollegene i Hadsel og Øksnes også, ettersom de tre er på felles konferanse i Oslo. -Det er svært viktig for oss at innbyggerne føler seg trygge på at de får hjelp når de har behov for det, slår Tove Mette Bjørkmo fast.

-Det er langt igjen til målet med at det skal være 2 polititjenestemenn pr tusen innbyggere. Dersom nærpolitireformen skal fungere etter målsettingen, må det ansettes flere i politi- og lensmannsetaten. De må også ha nok utstyr til å utføre sin tjeneste og det gjelder både biler og annet utstyr, påpeker ordfører Bjørkmo.

Gårdagens oppslag i NRK tv om politiet som ikke kom til Melbu, da en familie ringte nødnummeret flere ganger forrige søndagsnatt, har blitt lagt merke til i brede kretser. Både NRK Nordland, Dagsrevyen på NRK og en rekke nettaviser omtalte saken.

Ordførerne i Nordland, som er innvalgt fra Arbeiderpartiet, er for øyeblikket på felles konferanse i Oslo. Her har de 25 et fullsatt program med møter og kurs. Blant andre har LO-leder Gerd Kristiansen og partileder Jonas Gahr Støre holdt foredrag. Et besøk med omvisning på Stortinget har man på dagens program.

Det er ikke bare i AP man har lagt merke til politisaken fra Vesterålen. -Jeg synes ikke at det er akseptabelt, samtidig som jeg vet at det vil kunne skje at politiet er opptatt med flere viktige ting på samme tid. Målet må være at det i fremtiden skjer færre ganger, ikke flere ganger, sier Senterpartiets Jenny Klinge i en kommentar til NRK.

-Det er kritikkverdig, at i stedet for å ta vare på det gode nærpolitiet vi har og styrke det, så går regjeringen motsatt vei og tapper distriktene for ressurser, og da vil det kunne skje flere ganger, sier Klinge. Senterpartiet mener det heller er behov for å styrke de lensmannskontorene man har, og tror ikke nærpolitireformen kommer til å gjøre situasjonen bedre, sier Klinge.

Fra den sittende regjering er det ikke noe selvkritikk å spore. Her mener man at nettopp slike situasjoner som Vesterålen hadde her, vil bli bedre med den reformen som nå er i gang innen politietaten.

-Det er for få politifolk, og det er derfor denne regjeringen siden 2013 har økt antall ansatte i politiet med 1800 og bare i år vil ansette 650 nye politifolk. Dette prioriteres høyt av regjeringen, sier justisminister Per Willy Amundsen (FrP). -På grunn av at vi gjennomfører en politireform så vil politidekningen bli høyere i distriktene over hele landet. Enten du er i Bergen eller Berlevåg skal du ha tilgang på samme politiressurser. Alle skal være trygg i Norge, sier justisministeren.