Vil ha kanal for småbåter

Tidligere har flere lansert tanken om en skipskanal mellom Eidsfjorden og Skjerfjorden. Nå er saken børstet støv av og ideen er tatt opp på ny. Flere hundre synes ideen er god.

Skipskanal Skjerfjorden

Jim S. Karlsen på Myre har dannet en Facebook-gruppe for skipskanal over Skjerfjordeidet. Mer enn 500 er knyttet til gruppen allerede etter en uke (fotomontasje Vny).

Dagens situasjon er slik at en småbåt må gå rundt Stø eller Bø for å komme fra Myre til Sortland og Stokmarknes. I dårlig vær, kan det bli en skikkelig utfordring. Om det hadde vært en kanal mellom Skjerfjorden og Eidsfjorden, så ville turen blitt mye kortere og kunne skje i mer skjermede forhold.

Dette er bakgrunnen for at Jim S. Karlsen har tatt opp ideen om en skipskanal over Skjerfjordeidet. -Kanalen vil øke sikkerheten til den miste flåten, som da slipper å ta veien på utsiden av Bø og Øksnes. Samtidig vil kanalen åpne Vesterålens vakreste skjærgård for småbåter fra hele regionen, mener Karlsen. Facebook-gruppen er opprettet som en interesseorganisasjon, som skal jobbe for å kunne realisere en skipskanal mellom Sortland og Øksnes.

-Hurtigruten anløper Stokmarknes, bare 20 nautiske mil unna Øksnes Vestbygd. Dette er innen rekkevidde på under en time for ett hurtiggående sightseeingfartøy. Samtidig er Øksnes Vestbygd en uslepen juvel for regionen, som i dag ligger litt vanskelig til for båtfolket, sier Jim Karlsen. Han tror derfor en slik kanal vil åpne mange nye muligheter for reiselivet lokalt.

Kostnadene er selvsagt et springende punkt. Karlsen tror ikke dette vil være avskrekkende da den totale mengden med materialer som må graves ut «bare» er på ca 250 000 kubikk. Mye av anleggsarbeidet kan gjøres på landjorda, men i tillegg må det nok mudres litt på begge sider for å sikre nok dybde. Store deler av strekninga det her er snakk om, består av myr og jord.

Flere personer uttrykker både forståelse og støtte til Karlsens tanker. Ander er også litt mer skeptisk, som Andreas Ingebrigtsen: -Dette er et regnestykke som jeg tror blir utfordrende å få til. Når de ikke har penger til å rette ut noen svinger og bakker på Frøskelandsfjellet, så er jeg usikker på hvor lett det blir å skaffe bevilgninger til en kanal der nytteverdien stort sett er liten. Men når det er sagt, så har jeg sett for meg en kanal over eidet hver gang jeg kjøre forbi. Det hadde vært utrulig artig om dette ble en realitet. Vi krysser fingrene!

Så er spørsmålet om denne saken blir løftet frem i politiske fora, der det fattes avgjørelser om penger og budsjett. Kanskje saken kunne være en prøvestein for Vesterålen regionråd, da en slik kanal vil være nyttig både for Hadsel, Bø, Sortland og Øksnes.