Rorbuer til salgs igjen

Damperiet og rorbuene i Straumsjøen har byttet eier flere ganger opp gjennom årene, og nå er disse til salgs igjen. En Skien-mann er eier og anlegget er pantsatt til «godt over pipa».

Damperiet Straumsjøen

Investor Tor Vegard Vale fra Skien har svidd av mye penger i Bø, men nå vil han selge Damperiet og rorbuene (fotomontasje Vny). Han har tidligere feriert her en del og reist omkring i Vesterålen med båt.

«Damperiet» i Straumsjøen har i perioder vært drevet som turistanlegg og kafe, men de senere år har eierne forsøkt å selge rorbuene enkeltvis. Nå ligger buene ute for salg via megler og det er satt en prisantydning på ca 800.000 kr for hver bu. Annonsen forteller at det er 5 rorbuer til salgs, da ett av husene inneholder 2 leiligheter.

Akkurat her har det imidlertid allerede skjedd et salg. Bua som ligger midt i anlegget og inneholder to leiligheter ble i april solgt for 900.000 kr. Nå er den formelle eieren ikke ukjente Per Limstrand, som tidligere var rådmann i Bø kommune. Han er for tiden kommunalsjef i Tromsø kommune, men har altså fått seg et feriested på gamle trakter. Prisen på rorbua ble heller ikke så ille, da han forhandlet den ned fra utropet på 1,6 millioner til kjøpesum på 0,9.

De andre buene og selve Damperiet eies av Damperiet Eiendom as, som er et av selskapene til investor Tor Vegard Vale (45). Han er en av de største eiendomsbesitterne i Skien, der han er født, men bor nå selv i Oslo. Vale tjente mye penger da boligprisene for alvor begynte å stige i Oslo, hvor han solgte seg ut i 2005. Deretter kjøpte han mye eiendom i Skien og omtales ofte som om han «eier halve Skien». Et par år senere kjøpte han altså også Rorbugrenda og Damperiet i Bø og betalte 2,75 millioner for anlegget.

Denne investeringen har vært alt annet enn lukrativ for Tor Vale. Regnskapet viser at anlegget nå har gjeld på 6,5 millioner. Driften har gått med underskudd på flere hundre tusen hvert år siden kjøpet i 2007. Om salget nå lykkes, vil det kanskje dekke gjelden, men dette er høyst tvilsomt i dagens marked for fritidseiendommer i Vesterålen. Kjøperne står åpenbart ikke i kø, ettersom annonsen har ligget lenge ute.

Investor Vale har imidlertid en solid økonomi, ettersom hans hovedselskap Intvest AS, sitter på verdier for langt over de bokførte 80 millioner. Eiendomsmarkedet i Skien er ikke som i Oslo, og inntjeningen har kanskje derfor ikke vært den aller beste. Så ille som i Bø har det imidlertid ikke gått, og Intvest AS har jevnt over pluss i regnskapet. Prisen på selve hovedhuset, selve Damperiet, er ikke kjent, da det er rorbuene omkring som nå selges. Tor Vale er imidlertid åpen for å avhende også dette, dersom en kjøper er interessert i hele anlegget.

Kaia utenfor Rorbugrenda eies av Bø kommune og er ikke til salgs. Dette er en offentlig kai hvor besøkende og fiskere kan legge til.