Charlotte får mest støtte

Rådmannen i Sortland anbefaler at Charlotte Holm får 220.000 kr i tilskudd for å starte opp en ny bedrift i kjølvannet av Vardia på Sortland. En annen søker får 150.000,- mens to andre får avslag.

Vardiaparolen

En av parolene i årets 1.mai-tog på Sortland var «Kjemp for arbeidsplassene i Vardia». Når gir Sortland kommune 370.000 kr i tilskudd for oppstart av 2 nye bedrifter i samme bransje.

Av de 4 søknadene som er kommet til Sortland kommune, om tilskudd fra næringsfondet, så mener rådmann Johnny Kvalø at det er Charlotte Holm som har levert den beste. Hun har vært lokal avdelingsleder for Vardia på Sortland og vil nå fortsette med et lokalt selvstendig salgsagentur. Her kan det bli opptil 10 ansatte. Holm vil gå inn med 79.000 kr selv og Morten Moe Steinsvik med 41.000 kr. De to kan plusse på dette litt etterhvert, slik at innskuddet deres blir 220.000 kr til sammen.

Holm og Steinsvik har allerede avtale med Vardia om å få gratis leie av lokaler og kontorplasser i et år fremover. Man får også kostnadsfri overtakelse av utstyr på kontorene, så bare dette utgjør betydelig kapital for grunderne. Morten Moe Steinsvik (41) har også bakgrunn fra forsikring. Tidligere forsøkte han å etablere et salgskontor i Tromsø, men har nå virksomhet i Oslo og Moss.

Firmaet Storkunde AS har også sendt søknad om pengestøtte fra Sortland kommune, slik vi tidligere har fortalt om. Les saken HER. Rådmann Kvalø mener deres søknad er tynn og firmaet har ingen særlig solide resultater å vise til. Dermed foreslår Kvalø å avvise søknaden, når formannskapet neste torsdag skal behandle dette.

Tribe Venneforsikring har en litt bedre søknad og er kommet ganske langt i sin etablering. Her blir det heller ikke noen rede penger, men rådmannen foreslår å gi selskapet gratis husleie i Kulturfabrikkens 2. etasje i et halvt år. Om selskapet etablerer 7 arbeidsplasser, kan de få gratis husleie i enda et halvår. Det utgjør egentlig 350.000 kr, mener rådmannen. Vi har tidligere skrevet om Tribe venneforsikring, og saken kan du lese HER.

Den andre søkeren som vil få penger fra Sortland kommunes næringsfond, er VK Credit Sortland AS. Som for Charlotte Holm så er også dette nesten en direkte fortsettelse fra Vardia. Kreditt- og inkassotjenester har allerede vært drevet for Vardia en tid, og etableringen på Sortland skal videreføre dette. Man ser for seg 3 årsverk, som kan bli flere om man lykkes. Rådmannen foreslår å gi 150.000 kr i tilskudd. Også her har man en avtale med Vardia om gratis leie av lokale og kontorplasser i et år fremover.

Felles for alle søkerne, bortsett fra Charlotte Holm, er at de nærmest forventer tilskudd fra NAV for lønn til de ansatte i etableringsfasen. Rådmann Kvalø sier at dette ikke kan vedtas av kommunen, da dette er en ordning som NAV styrer selv. Ordningen har regler som sier at slik støtte kan gis i enkelte tilfeller, og gis på etterskudd til firmaet som har betalt ut lønn til nye ansatte.