Konkurs for Vardias grunnleggere

Vardia forsikring ble startet i 2009 av Børge, Pål og Rune. På det meste var det 450 ansatte, med vel 100 på Sortland. Boblen sprakk og 5. juli ble selskapet deres, BPR Invest As, slått konkurs.

LeknesBørge

En av grunnlegger av Vardia forsikring, Børge Leknes, er nå kjøpt ut av selskapet. Sluttpakken inneholdt ca 35 millioner, men Børge selv sitter trolig igjen med bare 1,5 millioner i netto.

Vardia er nå børsnotert og det er strenge regler for hvordan og hva man kan og må offentliggjøre av regnskapstall. Forleden presentert selskapet tallene for Q2, altså andre kvartal 2016. I dette tidsrommet skjedde oppgjøret da salgsselskapet ble innfusjonert og Sortland-avdelingen ble bestemt nedlagt. Dette selskapet hadde over 100 ansatte på Sortland, men skal i løpet av kort tid nå slettes helt. Rapporten fra Vardia Insurance Group ASA er litt uklar, da den ikke forteller akkurat hva dette har kostet.

Hvem som eide hva i selskapet «Vardia Norge as» er ganske uklart, ettersom dette har vært styrt av et advokatkontor i Oslo. Det var imidlertid trolig de 3 grunnleggerne, Børge Leknes, Pål Lauvrak og Rune Arneberg, som eide en tredel hver. Dette firmaet styrte salgsselskapet Vardia Forsikring AS, som var arbeidsgiver for selgerne på blant annet Sortland.

Børsrapporten forteller at de tidligere eierne tok ut 27 millioner i utbytte før fusjonen, og Vardia betalte så 5,5 millioner for aksjene i eierselskapet Vardia Norge as. Et lån på 3,4 millioner fra lederne ble innfridd og en selgerkreditt på 15 millioner ble «absorbert». Hva dette konkret betyr, er litt uklart, og verken Børge Leknes eller Bård Standal har svart på spørsmål fra Vesterålnytt for å oppklare dette. «Sluttpakken» fra «Børs-Vardia» var dermed på mer enn 35 millioner.

Selskapet BPR Invest AS ble likevel slått konkurs 5.juli. Dette selskapet var eid av Pål Lauvrak (42), Rune Olsen Arneberg (53) og Børge Leknes (41) med en tredel hver. Dette var altså de 3 opprinnelige grunnleggerne av Vardia i 2009. Børge Leknes tapte dermed sitt aksjeinnskudd her på 4,8 millioner og et lån han hadde gitt på vel 1 million. Om det samme gjelder for de to andre, er ikke klart, men trolig. BPR Invest as var et av selskapene i «Vardia-systemet» og ble stiftet 3.juni 2014, like etter børsnoteringen.

Børge, Pål og Rune jobbet opprinnelig som agenter og solgte forsikring på provisjon, da de stiftet Scandinavian Insurance Group AS (SIG) i 2009. Så kom de inn på Sortland etter 1881-nedleggelsen og på få år ble selskapet «Vardia» bygget opp med avdelinger også i Sverige og Danmark. Via en rekke aksjeutvidelser og mye rot i regnskapene, ble selskapet tatt på børs 8. april i 2014. Det har stadig vært underskudd i driften og store tap.  På det meste var det 450 ansatte.

Børge Leknes selv kjøpte opprinnelig aksjer i Vardia for 14,5 millioner, men har tapt 9 av disse. Når han nå er gått helt ut av Vardia som ledende ansatt, så sitter han nok igjen med noen millioner, men langt unna de 41 millionene han hadde «på papiret» i 2014.

Halvårstallene for Vardia Insurance Group ASA er ikke lystelig lesing, selv om de viser en klar forbedring. Den svenske avdelingen ble solgt til Gjensidige tidligere i år for 200 millioner. Dette er tatt inn i regnskapet nå og dermed kan Vardia vise til en pluss på 155 millioner for 2. kvartal. Det betyr uansett at Vardia fortsatt har røde tall i driften. Ledelsen sier seg optimistisk og vil nå intensivere arbeidet fremover med å få balanse i utgifter og inntekter. Som et ledd i dette nevnes at alle ansatte på Sortland nå straks er ute av lønningslista hos Vardia.