Vil ha ikonisk bybad

Av de lokale politikerne i Sortland er en som våger å tenke nytt og stort. Hun vil ha ny svømmehall i sjøkanten og gjerne som et ikonisk bygg. Alternativet er et basseng i Lamarka.

Toine Sannes i MDG vil gjerne ha en ikonisk ny svømmehall, inspirert av fine operabygg (foto-collage).

– Vi er skuffet over at flertallspartiene ønsker å plassere investeringene i myra, i Lamarka, sa Toine Sannes under debatten forleden i Sortland kommunestyre.

Hun ble imidlertid den eneste som stemte for akkurat dette, da flertallet gikk inn for å plasserer både basseng, skole og idrettshall i Lamarka.

– Vi vil være den «blå byen ved sundet», ikke den «blå byen i myra», var Sannes sin kommentar.

Hun støtter seg også på de to utredningene som kommunens arkitekter nylig la frem. Der advarte man nettopp mot Lamarka.

I første rekke er det hensynet til miljøet som gjør Lamarka litt utfordrende. Her er dyp myr som må graves ut, og dermed frigjøres det store mengder CO2.

– Hadsel har Hurtigrutens Hus i vannkanten, på Andøya får de The Wahle i sjøkanten.

Vi vil ha «Sortlands operahus» og ønsker en utredning om basseng ved sjøen i Sortland sentrum vil gi positive ringvirkninger for byen, påpeker Toine Sannes.

Etter møtet har Sannes langt ut sine kommentarer i lokalpressen og på Facebook.

Meningene er delte, men mange sier seg enig med mye av det Toine Sannes tar opp.

En svømmehall ved sjøen, gjerne på tomta etter gamle Nortura, der kommunen allerede eier tomta.

Dette vil gi et bredere tilbud enn kun et basseng rettet inn mot behovet skolebarna har for undervisning i svømming.

– Miljøpartiet De Grønne sier nei til en ny bydel i Lamarka. Vi vil utvikle handelssentrumet til også bli et sted å være.

Et basseng ved sjøen vil være et fantastisk tilskudd til sentrum, og koble byen bedre til sjøen.

Bad kan kobles til bystranda, som svært mange ønsker seg, påpeker Toine Sannes i MDG.

Flertallet av Sortland lokalpolitikere består av partiene Høyre og AP, støttet av FrP og Rødt. Disse ser ut til å gå for Lamarka.

Senterpartiet foreslo å utrede saken mer, få kostnadene klarlagt og se på ulike alternativ. Det ble nedstemt.

Også forslaget fra MDG og Toine Sannes ble nedstemt, da flertallet allerede mener ny svømmehall godt kan «ligge i myra».