Millionbad på Maurnes

Opprusting av bassenget på Maurnes vil koste 11,5 millioner kroner. Deretter vil det koste 400.000 kroner i året for å holde det i drift. Nå skal saken vurderes av de folkevalgte.

Mange savner bassenget på Maurnes (illustrasjonfoto).

Sortlands lokalpolitikere får nå – etter lang tids utredning – en sak på bordet med ferdig kalkulasjon på kostnadene for å gjenåpne bassenget ved Maurnes skole.

Norconsult AS har laget en detaljert rapport og anslått priser for å gjøre de ombygginger og opprustinger som må til.

Prislappen er 11,6 millioner kroner, sier konsulenten hos Norconsult AS.

Det er ikke satt av penger til dette i budsjettet for Sortland kommune. Dersom bassenget skal tas i bruk, må det altså bevilges kroner.

Driften av bassenget vil også koste en del og her anslår Norconsult AS at den årlige utgiften vil ligge på ca 400.000 kroner.

Begge prisanslag er inklusive moms, og dersom Sortland kommune kan trekke fra avgiften blir beløpet 9,2 millioner.

Det samme for driften, som da vil ligge på 320.000 kroner pr år netto.

Bassenget på Maurnes har nå stått uten vann i ca 4 år. Foreldrene i skolekretsen har flere ganger etterlyst en avklaring.

Saken skal nå opp til drøfting i Sortland formannskap kommende torsdag.

Spørsmålet er da om politikerne vil finne penger til dette prosjektet, eller om det nok en gang blir skjøvet ut i tid.

Kommunedirektøren kommer ikke med noe klart råd i saken, annet enn å godta rapporten fra Norconsult.

Kapasiteten ved bassenget i Sortlandshallen er sprengt, da dette er eneste badeplass for alle elever i kommunen.

Det er også enighet om at dette bassenget er modent for utskifting og at det må bygges en helt ny svømmehall i Sortland by.

Hva politikerne nå vil prioritere får man kanskje et svar på torsdag, når saken drøftes i formannskapet.