Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vil bygge politihus

Einar Mårstad og Finn Pedersen vil gjerne bygge nytt politihus på Sortland, rett ved brannstasjonen. Kommunen eier tomta her, men nå åpnes det for å selge 3 mål av denne.

Det gamle Nortura-bygget skal rives, og kanskje blir det politihus i stedet – håper Einar Mårstad (fotocollage VNY).

Politiet trenger nye lokaler på Sortland om ikke lenge, og man har gått bredt ut og invitert til innspill om mulige leieobjekter.

Karma Gruppen AS har meldt seg på i denne konkurransen og vil gjerne reise et helt eget nybygg for politiet.

Tomta man har sett for seg ligger ved Sortland brannstasjon, på eiendommen etter det tidligere Nortura-anlegget.

Sortland kommune eier tomta og nå skal politikerne vurdere om man åpner for å selge 3.000 kvadratmeter til dette formålet.

Bak planene står Einar Mårstad og Finn Pedersen, som tidligere har bygget ut flere eiendommer i Sortland.

Formannskapet skal drøfte saken torsdag og rådet fra administrasjonen til politikerne er et betinget ja.

Forslaget er å åpne for salg, dersom Karma Gruppen virkelig vinner anbudet på nye lokaler for Sortland lensmannskontor.

Da skal tomta selges til takst, betinget av at prosjektet virkelig blir realisert for et nytt «blålys-bygg».

Brannstasjonen er merket rød, mens gamle Nortura er blå. Aktuell tomt er farget lilla (ill. VNY).

Politiet har lokaler i dag i Strandgata, der eierne har planer om å oppgradere eiendommen for å passe til politiets ønsker for en forlenget leieavtale.

Karma-gruppen er også med i anbudsprosessen for ny leieavtale til «lovens lange arm».

På Nortura-tomta er det imidlertid mange prosesser som må gjennomføres før man kommer til å kunne skille ut en konkret tomt, skriver kommunedirektør Rita Johnsen.

Den eksisterende bygningsmassen skal rives og det skal gjennomføres miljøundersøkelser av grunnen.

En reguleringsprosess kommer deretter, slik at man sørger for en fornuftig og gjennomtenkt fremtidig bruk av arealene på hele eiendommen.

Det hersker usikkerhet rundt tidsperspektivet for flere av disse prosessene.

Hvorvidt det er realistisk at man kommer i havn med disse prosessene tids nok til at en tomt der er aktuell for politihus, er usikkert.

Likevel er altså rådet til politikerne å si ja til en opsjon, der Karma Gruppen AS får fortrinnsrett til en passende tomt.