Mer kapital til laks

Andfjord Salmon AS øker nå aksjekapitalen med 38 millioner kroner. Skretting og Holmøy går inn med penger, pluss at grunnlegger Roy Bernt Pettersen skyter inn 10 millioner.

Direktør i Andfjord Salmon AS, Martin Rasmussen, får nye investorer (foto: Andfjord).

Fredag ble det kjent at Andfjord Salmon AS skal utstede nye aksjer for 38 millioner kroner. Det er fôrleverandøren Skretting (Nutreco) som går inn med det største beløpet.

Skrettings eier tegner seg for 20 millioner kroner, men får samtidig en langsiktig avtale om å levere fôr til laksen som skal oppdrettes.

Eidsfjord Sjøfarm AS, som er en del av Holmøy-konsernet, kjøper aksjer for 8 millioner kroner i den samme emisjon.

I tillegg vil altså grunnlegger og styremedlem Roy Bernt Pettersen nå kjøpe aksjer for 10 millioner kroner.

Totalt vil den rettede emisjonen dermed gi 38 millioner kroner inn på konto hos Andfjord Salmon. Pengene skal gå til generelle selskapsformål og videre ekspansjon.

Prisen på de nye aksjene er satt til 39,60 som matcher kursen Andfjord omsettes for på Oslo børs.

I tillegg til kapitalen skal Skrettings eksperter delta i en teknisk komité som skal gi råd om prosesser og nøkkeltall i produksjonen.

– Et tett og langsiktig samarbeid som vi nå har fått med Andfjord, er det beste utgangspunktet for å få tilpassede løsninger for den aktuelle teknologien, sier direktør Truls Dahl i Skretting Norge.

De to selskapene vil altså jobbe sammen for å lykkes med landbasert oppdrett av laks på Andøya.

– Samarbeidet med Skretting vil hjelpe oss med å optimalisere fiskevelferd og vekstforhold.

Samtidig skal vi holde fotavtrykket vårt så lite som mulig i miljøet, sier direktør Martin Rasmussen i Andfjord Salmon.

Holmøy-konsernet investerer i Andfjord Salmon via Eidsfjord Sjøfarm AS, som allerede eier noen aksjer.

Med de nye vil Holmøy sitte på vel 268.000 aksjer, mens Skretting vil ha vel 500.000 aksjer.

Roy Bernt Pettersen blir uansett største aksjonær også i fremtiden, ettersom han sitter på ca 20% eierandel.

Pettersen kontrollerer vel 7 millioner aksjer i Andfjord Salmon, til en børsverdi av 280 millioner kroner.

Andfjord har sitt første basseng klart for å ta imot laks, samtidig som man planlegger videre utbygging av anlegget på Kvalnes.

Det er en målsetting om å nå en total produksjon på 19.000 tonn.

I tillegg utvikler Andfjord Salmon ytterligere lokasjoner på Andøya, med mål om totalt 90.000 tonn årlig produksjon av laks.

Målet til Andfjord Salmon er å sette ut sine første smolt (smålaks) i løpet av andre kvartal 2022.