Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Uenighet om skiløypa

Kan det være skiløype på Strand eller blokkeres dette av dommen fra lagmannsretten i fjor? Uansett kom det sterke reaksjoner forleden, da den nye skiløypa ble ødelagt av reinfôring.

Slik så det ut etter at reinfôr ble lagt ut i skiløypa (foto: Ove Nygård).

For noen dager siden tok Strand Ungdomslag initiativ til å få kjørt opp skispor fra Kringelmyra og forbi boligfeltene på Strand til Osvolldalen.

Dette ble gjort med scooter og løypeplog, samt tillatelse fra alle grunneierne på strekningen.

Like etter kom imidlertid reineieren fra Kringelen og la ut fôr til en mindre flokk, direkte i det oppkjørte sporet.

Dette vakte sterke reaksjoner hos mange, både tilknyttet ungdomslaget og Strand Vel.

Flere mente det var bevisst sabotasje fra reindriften, for å ødelegge skiløypa og hindre bruk av området til aktivt friluftsliv.

Reineieren forsvarer imidlertid det som ble gjort, og tar ingen selvkritikk.

– Dyrene sliter nå som det er så mye snø. Derfor velger vi å fôre dem, sier reineier Arild Pettersen Inga til Bladet Vesterålen.

– For at dyrene skal få lett tilgang på fôret, og for at ikke mesteparten skal forsvinne i djupsnøen, legger vi ut fôret i preparerte løyper, som vi selv har kjørt opp, sier Inga.

Reineieren påpeker at han «ikke er kjent med at det er gitt tillatelse til å kjøre opp skiløyper».

Og her ligger det en forhistorie til konflikten.

Striden om skiløype i området skriver seg fra en rettslig prøving av temaet i 2020.

Hålogaland lagmannsrett avsa en dom der man fastslo at reindriften har uinnskrenket beiterett på Strand og Kringelen.

Helt ned til fjæresteinene.

Ønsket fra noen grunneiere om å anlegge en fast lysløype i området, ble dermed blokkert av dommen i lagmannsretten.

Grunneierne anket til Høyesterett, men der slapp man ikke til med saken. Høyesterett tar kun opp et fåtall saker hvert år.

Til tross for dommen mente noen av grunneierne at man likevel måtte kunne lage skiløype på sine egne eiendommer.

Kommentarfeltet på Bladet Vesterålens facebookside ble stengt – i alle fall for kritiske røster.

Det er nettopp det som er gjort nå, og som trolig har provosert frem en reaksjon fra reindriften.

Reaksjonene på Facebook har imidlertid vært svært sterke. Både i lokale grupper og ute i media.

Bladet Vesterålen valgte å sensurere alle kommentarene fra «strandfolket».

I stedet lot man kun replikk fra en med samisk profil og noen nøytrale kommentarer bli stående.

Konflikten på Strand og Kringelen har pågått i flere tiår. Og dette gjelder ikke bare skiløype og aktivitet ved boligfeltene.

Også steinbruddet på Kringelhøgda har vært gjenstand for mye debatt og mange runder med saksbehandling i kommunen og hos fylkesmannen.

Et nytt kapittel i denne konflikten er påbegynt med kommunale planer om ny trafikkhavn på Kringelneset eller selve Kringelen.

Sortland Havn KF har imidlertid nylig redusert prosjektet betydelig, slik at man skal unngå de eiendommene der reindrifta har rettigheter.

Om dette løser konflikten er høyst uklart, ettersom planene ikke er drøftet med reindriften ennå.

Politikerne i Sortland har ikke engasjert seg i saken, selv om kommunen har store interesser både på Strand og på Kringelen.

Debatten vil nok fortsette og nye runder retten blir trolig nødvendig i årene fremover.