Vil bygge videre

En meget sentral bytomt på Sortland har nettopp skiftet eier. Den nye eieren ser for seg videre utfylling og kanskje bygging av 3 mindre blokker ut mot Sortlandsundet.

Bildet her er kun en illustrasjon. Rosa bygg og tomt viser aktuelt område (foto: VNY).

Bakgrunnen for de nye planene er at Harald M. Jacobsen nylig solgte den utfylte tomta nedenfor Strand hotell til selskapet Persa Invest AS.

Bak dette selskapet står Finn Pedersen, som allerede er inne i flere prosjekt med utvikling av eiendommer lokalt.

Konkret er det sivilarkitekt Sigrid Rasmussen i Aspal Viak som har gjort en skisse av en mulig plan.

Dette er gjort på vegne av Persa Invest AS, som representerer grunneier Sjøtomta Sortland AS.

Tomta det er snakk om er i dag på ca 4 mål, men kan altså fylles videre ut i sjøen.

På begge sider er det bygget blokker med leiligheter og det er dermed naturlig at også «Sjøtomta» blir brukt til dette.

Slik tenker arkitekten at det blir plass til 3 nye blokker, farget gult (foto: Asplan Viak AS).

Utspillet er gjort til planene fra «Frydenlund Strand», selskapet som vil bygge 2-3 nye blokker utenfor parkeringshuset ved Sortland storsenter.

«Sjøtomta» tenker man kan fylles videre ut slik at den «matcher» linjene til Frydenlund Strand.

Dermed blir det plass til 3 nybygg på «Sjøtomta», ifølge den skissen som Asplan Viak har gjort.

Nå søker man samarbeid mellom de to prosjektene, slik at det kan bli laget en felles plan for området.

Det skal i alle fall lages mer detaljerte planer, som skal behandles i kommunen, før en utbygging kan starte.

Persa Invest AS er et meget solid selskap, med egenkapital på vel 40 millioner kroner.

Hva prislappen ble for Sjøtomta Sortland AS er ikke kjent, men det ble på forhånd antydet vel 10 millioner.

Nå danner dette grunnlaget for et prosjekt som kan gi byen flere leiligheter.

Finn Pedersen selv har drevet med utvikling av eiendommer i mange år og kaster seg altså nå inn i et nytt prosjekt.

Markedet for leiligheter ved sjøkanten i Sortland by er nesten umettelig, virker det som.

De fleste leilighetene som er ferdige hos Steinsviks prosjekt «Kjempenhøy» er allerede solgt og tatt i bruk.