Vil bygge ut nabotomta

Hotell Scandic på Sortland har vært en suksess og nå tenker eierne av bygget å utvikle nabotomta også. Hva som skal bygges er ikke bestemt, men det kan bli innen kultur, næring eller hotell.

Tomta vest for Scandic hotell kan bli mer enn parkering (foto: VNY).

Det er sivilingeniør Terje Ingebrigtsen i Indira AS som jobber på vegne av Hotelleiendom Nord AS.

Indira AS jobber innen byggeledelse og prosjektutvikling, og var delaktig i planene for Hotel Richard With på Stokmarknes.

Nå er det altså nabotomta til Scandic-hotellet på Sortland man ser på.

– Etableringen av det nye hotellet er blitt meget godt mottatt, påpeker Ingebrigtsen.

– Eierne har til intensjon å gjøre en ytterligere fornyelse av området, og med det tilføre nye kvaliteter til Sortland og Vesterålen, sier han.

I denne sammenheng ønskes det et avklaringsmøte med Sortland kommune.

Nabotomta er på ca 2,6 mål og regulert som parkeringsplass i dag.

Nå ønsker man en formålsendring fra parkering til sentrumsformål, slik som kultur, hotell, kontor og næring i tilknytning til dette.

Deretter vil det utarbeides planinitiativ for oppstart av reguleringsarbeid.

Til høyre for hotellet ligger tomta som kan bygges ut (arkivfoto).

Vesterålnytt har bedt om kommentarer til saken fra Indira AS og Hotelleiendom Nord AS, men ikke fått flere detaljer.

Hotelleiendom Nord eies med 50% av Holmøy Maritime og 50% av Nordic Investment AS i Harstad.

Tomta det er snakk om ligger vest for hotellet og ble kjøpt i 2019 for 7 millioner kroner.

Et element i denne saken er planene som er lansert av Museum Nord om et «container-museum» for Gaia-prosjektet.

Dette skal ligge ved sjøen, mellom hotellet og havneterminalen. Her er det en tomt på 1 mål.

Spørsmålet vil derfor komme om det blir plass til flere nybygg på dette området, eller et prosjekt må vike.