Gaia-bygget vil komme

Kommunestyret i Sortland har vedtatt å delta i byggingen av det nye museet til «Gaia». Foreløpig er det kun 1,5 million som er låst til prosjektet, men større beløp vil trolig måtte komme.

Ved den røde containeren tenker man å reise Gaia-bygget.

Kommunedirektør Rita Johnsen sier at Sortland kommune har tiltenkt tomt ved Sortland havn.

– Det er ikke gjort investeringstiltak i kommunestyret, men administrasjonen jobber med modeller for realisering, sier Johnsen til VNY.

Så langt er det kun inngått en kontrakt på 1,5 millioner kroner med firma Hinnstein AS.

Her skal en konsulent bistå kommunen med rådgivning frem til container-museet er realisert.

Total kostnad for bygget vil trolig over 100 millioner kroner, men prislappen er ikke sikret.

Forleden fortalte prosjektleder Ane Høyem i Gaia Vesterålen at man har fått 13 millioner kroner i EU-midler.

Disse skal brukes i et delprosjekt for å gjenbruke betong i byggeprosessen for museet.

Planen er å rive den gamle brannstasjonen på Sortland, samt Nortura-byggene, og gjenbruke betongen herfra.

Reno-Vest skal delta i dette, sammen med Norges arktiske universitet, Lundhagem arkiteter og Museum Nord.

Ane Høyem påpeker at EU-tilskuddet er første del av finansieringen av container-museet.

Da hurtigrutemuseet på Stokmarknes ble bygget, fikk Museum Nord med seg tilskudd fra både Hadsel kommune, fylket og staten.

Hvor mye man mener Sortland skal bidra med, er ikke blitt konkretisert.

– Både kommunestyret og havnestyret har gjort positive vedtak, dette ønsker vi å få realisert.

Vi skal ta på oss hovedansvaret for å få realisert bygget, det er vi godt i gang med, sier kommunedirektør Rita Johnsen ifølge VOL.

Slik er tidligere skisse på Gaias container-bygg (foto: Gaia Vesterålen).

Da saken ble behandlet i kommunestyret før jul, ble vedtaket gjort med knapt flertall.

Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som dannet flertall med 14 stemmer.

Et forslag fra Høyre, Rødt, FrP og MDG fikk ikke flertall.

Mindretallet ville utreder de økonomiske sidene ved at Sortland kommune går inn i prosjektet.

I forbindelse med økonomiplan ville man se vedtatte prosjekter i prioritert rekkefølge.

Så langt har kommunen satt av penger til nytt sykehjem i Lamarka og vedtatt bygging av ny idrettshall.

Barneskolen står også på listen, men foreløpig altså ikke Gaia Museum Nord.

Det er heller ikke bevilget noe til riving av den gamle brannstasjonen eller Nortura.

Et annet spørsmål er tomta, som kun er på 1 mål og ligger utsatt til ved enden av hurtigrutekaia.

Fra havnesjefen er det antydet behov for å bygge ut havneterminalen.

Ved Scandic-hotellet er det antydet ønske om å bygge videre på nabotomta, som man selv eier.

Det kan altså bli hard kamp om både plassen i havna og prioritering av tilskudd fra kommunekassen.