13 døde på veiene i mai

Tretten personer mistet livet på veiene i mai. Det er seks færre enn i samme måned i fjor.

Så langt i år har 40 mennesker omkommet i trafikken i Norge.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Etter flere år med nedgang i antall unge mennesker som dør på veiene, ser vi i år en økning.

Vi må ti år tilbake for å finne høyere tall for gruppen 16 til 24 år.

– Det oppleves spesielt meiningsløst når unge mennesker, med livet foran seg, dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Vi vet enda ikke årsakene til årets dødsulykker, men nå går vi inn i sommermånedene der vi vet at det ofte er mange alvorlige ulykker.

Det er mye vi selv kan gjøre for å forebygge disse.

Å ferdes i trafikken handler om at alle gjør sitt beste for å følge trafikkreglene og om samspill mellom trafikantene.

Vi må hjelpe hverandre til å ta gode valg.

Ved å legge inn marginer i tilfelle noe uforutsett skjer, skaper vi rom som forebygger ulykker.

Dette er verdt å merke seg i det vi går inn i sommeren, sier hun.

Ti menn og tre kvinner omkom i mai. Tre av dødsulykkene var MC-ulykker, og i seks ulykker var tungbil involvert.

Seks døde som følge av utforkjøring, mens fire omkom i møte med annet kjøretøy.

Ser vi på året så langt, er det 33 menn og 7 kvinner som har mistet livet ved inngangen til juni.

6 av disse var fotgjengere, 5 døde på MC og 23 omkom i personbil.

Ingen er så langt drept på sykkel eller moped i år.