Viktige veier utbedres

Omkring 300 millioner skal nå brukes på to veiprosjekt i Vesterålen. I tillegg til veien mellom Sortland og Maurnes, skal det nå også skje helt nødvendig utbedring av «skreiveien» til Myre.

Ved Maurnes er nå den nye veien blitt svært fin, med skikkelig gangvei helt separat. Slik skal det bli flere steder, lover fylket (arkivfoto).

-Vegen til Myre er en av de desidert viktigste transportårene for sjømat ut av fylket vårt, derfor er den høyt prioritert, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). Han er stolt av fylkesrådets ekstra satsing på vei. Hele en milliard kroner er satt av til veiformål i Nordland i perioden 2020-2023.

Fylkesrådet ønsker å bruke 240 millioner ekstra veikroner i Vesterålen innen 2023. 120 millioner kroner på å utbedre vegstrekningen Frøskeland–Myre og 120 millioner til del to av Fv. 82 Sortland–Risøyhamn.

Det er tidligere bevilget 50 mill. kroner til utbedring av veien over Frøskelandfjellet gjennom havbruksfondet. Nå kommer det altså i tillegg 120 mill. kr til utbedring av denne strekningen. Summert betyr dette at Vesterålen har nærmere 300 millioner kroner til utbedring av fylkesveiene.

Veimillarden er en ekstra satsing på viktige næringsveger, og i tråd med strategien i Regional transportplan (RTP) 2018-2029 «Fra kyst til marked». Regionråd, kommuner, NHO Nordland og Norsk Lastebileierforbund har gitt skriftlige innspill til prosjekter i prioritert rekkefølge og med begrunnelse.

Sistnevnte organisasjon er svært fornøyd med politikernes prioritering av veien over Frøskelandsfjellet.

-Det er helt i tråd med våre råd. Dette er en smal og svingete vei, som trafikkeres av trailere med en formidabel mengde hvitfisk fra Myre. Med disse midlene kan noen av flaskehalsen og utfordringene utbedres, slik at transporten blir tryggere og mer miljøvennlig, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen i Lastebileierforbundet i Nordland.

– Fokus er på flere mindre utbedringstiltak langs vegene som bedrer fremkommelighet og forutsigbare transporter. Felles fokus for alle prosjektene er å se på løsninger som gir mest mulig utbedring av veg for pengene, sier fylkesråd Eggesvik.

Til sammen er det nå satt opp prosjekt i Nordland på ca 1 milliard. Av dette er 40 millioner bevilget til «Lofotpakken», mens det er 50 millioner til  Fv. 17 Ørnes – Glomfjord og samme beløp til Fv. 554 Støvset – Breivik. Andre prosjekt som står for tur nå er Fv. 835 Bogen – Tømmerneset (100 millioner), Fv. 12 Bustneslia, Fv. 828 Herøy – Dønna (140 millioner) og Fv. 76 Tosenvegen (90 millioner).