1,8 million laks berget

Iherdig innsats hos Nordlaks har berget 1,8 million laks, som er flyttet fra Vestfjorden til sikrere farvann i Hadselfjorden. Årsaken er giftalgene som har drept millioner av fisk på kort tid.

Brønnbåten het tidligere «Bjørg Pauline», men nå «Inter Nord», har deltatt i flyttingen av 1,5 million laks og fortsetter med jobben (foto: Nordlaks/Ivar Johnsen).

Giftalgene som har blomstret opp innerst i Vestfjorden har nå kommet ut til Lødingen og nærmer seg Offersøya. Nordlaks har derfor satt i gang flytting av 350.000 laks fra lokaliteten Kalvehodet, som står i fare for å bli rammet av algene. Fisken flyttes til Bergvikodden i Hadsel, med brønnbåt som trenger 6 turer.

Dette skjer etter at Nordlaks har gjennomført en vellykket operasjon med flytting av 1,5 millioner laks fra lokaliteten Våtvika (ved Storemolla), med brønnbåtene «Inter Nord» og «Steigen». Laksen her er nå kommet inn i Hadselfjorden, der det ikke er påvist giftige alger.

Hver laks som ble flyttet har snittvekt på 650 gram, men kan normalt få slaktevekt på 4,5 kilo. Da vil verdien ligge på ca 400 millioner kroner. Det er derfor store beløp som nå er i fare, dersom algene sprer seg videre utover i Vestfjorden og fisken dør.

-Store mannskaper i Nordlaks har siden forrige uke jobbet med å gjøre klar lokaliteter og merder i Vesterålen for å kunne evakuere fisk fra de utsatte lokalitetene i Øst-Lofoten. Evakueringen av Våtvika startet tirsdag ettermiddag og ventes å være avsluttet natt til torsdag, forteller Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Arbeidet har gått raskere enn først planlagt, først og fremst på grunn av at Nordlaks har fått tilgang på Cermaq sin brønnbåt “Steigen”. Fra før disponerer man brønnbåten «Inter Nord», som tidligere var kjent under navnet «Bjørg Pauline».

Havforskningsinstituttet anslår at algebeltet beveger seg videre vestover mot Øst-Lofoten i løpet av de neste dagene. Nordlaks har fortsatt fisk på lokalitetene Kalvhodet (ved utløpet av Øksfjorden) samt Hallvardøy og Fornes (inne i Øksfjorden) i dette området.

-Det er stor usikkerhet på grunn av komplekse strømforhold i området og usikkerhet rundt påvirkning fra vind som har tatt seg noe opp fra i går. Det kommer inn resultater fra Kystvakta og SINTEF sin kartlegging av Ofotfjorden og Vestfjorden, som viser høyere konsentrasjon av alger i området sør av Offersøya, opplyser Lars F. Martinussen.

I tre døgn har brønnbåten Inter Nord jobbet på spreng for å redde laks ut av veien for giftalgen som har gjort enorm skade for oppdretterne i Troms og Nordland.

– Innsatsen til mannskapet har som alltid vært helt fenomenal, sier Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Intership som nå eier brønnbåten «Inter Nord». De er syv i mannskapet om bord på den 70 meter lange skipet. I tankene er det plass til 2.900 kubikk og da skipet stod ferdig i 2010 var det verdens største brønnbåt.

– Båten har hatt samme mannskap siden da. De kjenner båten og behovene som Nordlaks har. Båten har et mannskap som man bare kan drømme om som skipseier. Jeg kan ikke få brukt sterke nok ord, sier Brandal til nettavisen e24.no.