Algene gir laksedød

Nordlaks er et av selskapene som nå er rammet av laksedøden som kommer av giftige alger. Selskapet har mistet langt over en million laks, men giftalgene er foreløpig ikke kommet til Vesterålen.

Nordlaks jobber både med å tømme mærene for død fisk, pluss at man forsøker å flytte fisk fra anlegget ved Votvika i Austre Vågan til tryggere farvann ved Brottøya i Vesterålen. Bildet er fra ytre Stræte (foto: Nordlaks).

Deler av Ofotfjorden er nærmest tømt for fisk etter oppblomstringen av alger. Så langt er det snakk om 11.600 tonn død oppdrettslaks, til en verdi av over 2 milliarder kroner. – Situasjonen er svært alvorlig, sier fiskeriministeren.

Selskapet Mortenlaks AS i Lødingen er rammet, sammen med Ellingsen Seafood, Ballangen Sjøfarm og altså Nordlaks. Sistnevnte er et stort selskap med mange lokaliteter som nå er svært utsatte.

– Det er et algebelte i hele Ofotfjorden. Prognosen viser at flere oppdrettere trolig blir rammet i morgen. Det er store utfordringer med å få håndtert all den døde fisken, forteller Janne Andersen i Fiskeridirektoratet til NRK.

De giftige algene rammer oppdrettslaksen, som ikke kan svømme unna, slik andre fisker gjør. Algene av denne typen blomstrer opp med ujenvne mellomrom, og sist dette skjedde i stort omfang var i 1991. Nå har det altså skjedd igjen, og ennå vet man ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg.

-Det har vært en krevende uke siden oppblomstringen av alger førte til mye død laks på lokaliteten vår Ytre Stræte i Astafjorden (Sør-Troms). Innsatsen fra Team Nordlaks har vært enorm, men det har også frustrasjonen over å måtte se på at husdyrene våre lider og dør som følge av algene.

Dette skriver Nordlaks på sine nettsider. -Vi har satt krisestab og arbeider ut fra at oppblomstringen kan utvikle seg over tid, påpeker selskapet.

-Vi fokuserer nå på Ofoten og Øst-Lofoten, og jobber med et scenario hvor algene kommer ut av Ofoten og vestover mot Lofoten. Planen er å evakuere laks fra de mest utsatte av våre lokaliteter i Øst-Lofoten til Vesterålen, forteller Nordlaks.

Arbeidet med å gjøre klar lokaliteten ved Brottøya i Vesterålen har allerede pågått i flere dager, men selve evakueringen fra Votvika-anlegget startet tirsdag. Mattilsyn og Fiskeridirektorat er tett på situasjonen og er løsningsorientert for å få gjort dette på en ansvarlig og god måte.

På Ytre Stræte har vi mistet opp mot 1,3 millioner laks. Dette er altså allerede alvorlig, først og fremst for husdyrene våre, men også for Team Nordlaks som står i en krevende situasjon. Vi krysser fingrene for at algeoppblomstringen avtar, men vi fortsetter å planlegge ut fra at det ikke vil skje med det første, sier Nordlaks.

Kystvaktskipet «Heimdal» er nå i området og bistår næringa, etter et møte mellom Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Skipet er utstyrt med en mobil lab slik at det kan tas prøver om bord. Det er laget et prøvetakingssystem med tydelige rutiner for informasjonsdeling.