Satser 10 millioner

Sortlands nye hotell går mot realisering, etter at investorene nå har lagt 10 millioner kroner i potten som første del. Man kjører imidlertid stram line og vil ikke bruke noe ekstra på promenade.

Slik vil fasaden av Sortland nye hotell bli, sett fra sjøen, etter den skissen som Hamperokken arkitekter har sendt til Sortland kommune (foto: Hamperokken As).

Det er selskapet Hotelleiendom Nord AS som skal eie det nye hotellet på Sortland. Eierne her har skutt inn 10 millioner i aksjekapital. Det er Holmøy Holding Invest AS og Nordic Investment AS som har gått inn med 50% hver.

Styret i Hotelleiendom Nord AS ledes av Sverre C. Utvåg fra Harstad, som ellers deltar i 52 andre styrer der mange av disse dreier seg om ulike hotell i Nord-Norge. Knut Roald Holmøy sitter også styret, som representant for Holmøy-konsernet.

Arkitektene har nå søkt Sortland kommune om godkjennelse av rammetillatelsen og fritak for å bygge strandpromenade forbi hotellet. En slik promenade måtte i såfall anlegges på fyllingskanten og vil koste et betydelig beløp. Det vil man helst unngå, med tanke på økonomien i prosjektet.

Et annet moment som spiller inn er at sjøgrunnen mot sør ikke eies av Kulturfabrikken Eiendom As, som nå skal selge tomta. Det er Georg A. Ellingsen As som eier nabotomta, der man kunne fylle ut for å skape en strandpromenade.

Som et alternativ for videre promenade foreslår arkitektene å bygge et utsiktspunkt foran hotellet, som et offentlig sluttpunkt for kaipromenaden. Her kan alle som ønsker få stå og titte ut over Sortlandsundet, og nyte utsikten.

-Utbygging av det nye hotellet vil være økonomisk marginalt, og forutsette stram organisering av drift og investering. Et krav om omfattende opparbeiding og forskjønning av eksisterende velfungerende plastringer, fordi de ligger innenfor en litt tilfeldig avgrensning av sentrum, vil være en feil bruk av ressurser, og vil måtte medføre en reduksjon i kvaliteter på hotellets øvrige utearealer, påpeker arkitekten.

Slik tenker arkitektene hos Hamperokken AS at hotellet vil fremstå når det er ferdig, med en liten kaipir ut mot sjøen (foto: Hamperokken As)

Ut over dette er prosjektet slik man tidligere har sagt og det legges opp til 6 fulle etasjer pluss tekniske rom på toppen. Første etasje vil inneholde resepsjon og foaje, samt en restaurant med 156 sitteplasser. Her blir også et større møterom.

I tillegg til fritak for promenaden, ønsker man også fritak for blå maling og rullestoler. Nybygget vil ikke bli blått, men arkitektene mener det uansett vil få en del blå flater via glassene som vil speile blå himmel og blått hav. Tredje fritak er antall rom for rullestoler og bevegelseshemmede, der man ønsker å legge seg på et minimum på 10 prosent av de 132 rommene.