Andre etappe startes

Når veien mellom Holmen og Maurnes er ferdig utbedret, kan maskinene flyttes til andre etappe mellom Strand og Kvalsaukan. Nye 120 millioner er nå klarert til dette prosjektet på FV82.

Svingen i Kringelen vil ikke bli borte, men litt slakkere enn i dag, når den nye etappen på fylkesveien er fullført. Tomas Norvoll innfelt (arkivfoto).

Torsdag kunne fylkesrådsleder Tomas Norvoll slippe nyheten om at Nordland fylke setter av 120 millioner kroner til andre etappe av FV82-prosjektet fra Sortland til Risøyhamn. Nå er det strekningen fra Strand til Kvalsaukan som skal oppgraderes.

Første etappe er snart fullført, fra Holmen til Maurnes. Mange har derfor ventet på at det skulle bevilges penger til neste etappe, og nå ser det meste ut til å være i boks. Saken skal opp i fylkestinget i juni, og alt tyder på at bevilgningen blir vedtatt.

– Alt på denne strekninga er ferdig regulert, så vi kan gå igang med anbudsrunden straks etter saka er vedtatt i fylkestinget. Det betyr at det ikke vil ta lang tid før spaden kan settes i jorda på dette prosjektet, sier Norvoll til Bladet Vesterålen.

Norvoll mener at med en skikkelig vei og ikke minst en skikkelig gang- og sykkelvei, så kan Holmen, Hognfjord og Maurnes gå fra å være bygder til å bli bydeler.

– Dette et vekstområde som er relativt nært sentrum. Dette blir bra både for næringsutvikling og for de som bor her. Jeg er kjempeglad Tomas kommer hit med 120 millioner kroner. Det blir en god 17. mai. Vi kan rope hurra hele dagen, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo i en kommentar til nettavisen VOL.

Etappen mellom Strand og Kvalsaukan er allerede ferdig regulert og vedtatt både hos Sortland kommune og Nordland fylke. De to bruene (Kvalsaukbrua og Sortlandbrua) vil ikke bli berørt og heller ikke utbedret i dette prosjektet. Det er fylkesveien på ca 6 kilometer mellom disse som skal oppgraderes.

Bakketoppen på Kringelhøgda skal justeres noe, slik at veibanen senkes litt her og kommer 2,5 meter lavere enn i dag. Ellers vil traseen bli slik den går i dag, men selvsagt med litt utbedringer. En ny gang og sykkelvei kommer også, slik at det blir sammenhengende sykkelvei mellom Strand og Maurnes. På Kringelen vil 2,7 mål dyrkamark bli berørt, men ellers blir det mindre inngrep i eiendommene.

– Vi har gjort ei større strukturendring i både skolesektoren og i samferdselssektoren i Nordland. I tillegg effektiviserer vi i administrasjonen i fylkeskommunen, slik at vi nå sitter igjen med en milliard ekstra til veiene, påpeker Tomas Norvoll.

Neste fredag legges regional transportplan frem, og da kan det komme mer penger til veiprosjekt i Vesterålen. Tidligere har det vært snakk om utbedringer på fylkesveien til Myre, samt mellom Andenes og Bleik. Dette kan nå bli konkretisert.

For Sortland kommune passer det svært godt at etappen mellom Strand og Kvalsaukan nå blir oppgradert. Det er snakk om å legge ned skolen på Maurnes og kjøre elevene til en ny skole på Strand, og da må man ha bedre vei. Med skikkelig gang- og sykkelvei kan unge i Hognfjord og Maurnes i fremtiden selv dra til en ny idrettshall på Strand.

For næringslivet passer dette også godt, da Holmøy Maritime bygge videre ut sitt anlegg i Holmen. Her kommer også den nye fabrikken til Calanus AS og flere andre bedriften kan etablere seg i det nye industriområdet som kommunen etablerer omkring disse.