Leiligheter i toppen

Fjerde etasje av bussterminalen på Sortland har stått delvis ubrukt i flere år. Nå ønsker eierne i bygge om til 4 leiligheter her, og har søkt om bruksendring fra næringsformål til bolig.

Utsikten fra toppen av bussterminalen blir god, når de nye leilighetene her kan tas i bruk etter ombygging (arkivfoto).

Det er eierselskapet Langøen As som nå søker om å få lov av kommunen til å innrede 4 leiligheter i toppetasjen av bussterminalen. Selskapet eies av Ole Lund Riber og familien. Ifølge siste offentlige regnskap har Langøen As verdier for over 11 millioner i ulike eiendommer, og er dessuten helt gjeldfritt.

Alle de nye leilighetene får vindu mot sør fra stuene, mens inngangen blir fra trapperommet mot nord. En av leilighetene får 3 soverom, mens de andre skal ha to, ifølge skissene som er sendt til behandling hos Sortland kommune.

Det er Sortland Entreprenør As som skal stå for ombyggingen. Saken er foreløpig ikke godkjent av kommunen, ettersom det ikke er lagt ved nok detaljerte beskrivelser i søknaden. Herunder skal det være skikkelige bilder og skisser av både gammel og ny fasade.

Ifølge byplanen for Sortland så er terminalbygget regulert til nettopp næring og rutebilstasjon. Kommunen må innvilge en endring på dette, før man kan innrede toppetasjen til bolig. Arealet i bygget er ca 480 kvadratmeter, mens tomta er på ca 10.000 kvadrat.

Debatten om Sortland bussterminal har gått i lengre tid, ettersom Nordland fylke har antydet at denne kan bli lagt ned i nåværende form. Man betaler i dag betydelig husleie og har en del driftsutgifter som å gi venterom og service til reisende.

Mange har engasjert seg i dette og det er et samlet krav fra Vesterålens fem kommuner at den løsningen som er i dag må videreføres. Dette gjelder altså første etasje av bygget, hvor man ellers finner kiosk og pizzautsalg. Andre og tredje etasje er leid ut som kontorer.

Det er altså det private aksjeselskapet Langøen As som eier bussterminalen og som drifter bygget samlet sett. Nordland fylke er bare leietaker for en del av første etasje. Her er altså flere forhold som skal vurderes for fremtidig bruk.

Parkeringsplassen utenfor er også sentral i dette. De nye leilighetene skal selvsagt ha faste p-plasser, og disse vil bli avmerket på sørsiden, utenfor «godsterminalen». Den store parkeringsplassen har også vært til vurdering, men status for denne er ikke endret.