Vi lever lenger

SSB har lekt seg med tall, og tipper folkemengden i Norge for år 2050. Vesterålingene lever stadig lenger og mange vil da være over 90 år. Det triste er at regionen vil ha færre barn.

Forgubbingen vil øke fremover, tipper SSB, med flere riktig gamle og færre barn (ill.foto).

Vesterålens fem kommuner har i dag 30.170 innbyggere. SSB tipper antallet er sunket med ca tusen om 28 år.

Den største endringen er fordelingen mellom aldersgrupper. Det gir grunn til bekymring.

Tendensen har allerede vist seg, med stadig flere eldre og et synkende antall barn.

I dag har Sortland 88 personer som er over 90 år. Dette tallet vil tredoble seg til over 300 i 2050, tipper SSB.

Samme tendens i nabokommunene. Hadsel har nå 75 eldre over 90 år, mens man vil ha 220 om tre tiår.

I andre enden av skalaen er det barna i alderen 0-17 år, altså de som går i barnehage og skole.

Sortland har nå 2.180 barn, men kan miste 14% i årene fremover, slik at tallet er sunket til 1.870 i 2050.

Hadsel vil ikke rammes like hardt, og her holder barnetallet seg litt bedre i årene fremover med 7% nedgang.

Bø og Øksnes vil også merke «forgubbingen» ganske sterkt i årene fremover.

SSB tipper at i 2050 blir det like mange eldre over 80 år i disse kommunene, som antallet barn.

Bø vil da ha ca 360 barn i alderen 0-17 år, mens antall eldre blir nær 400.

Øksnes vil ha vel 670 barn, og her blir antall eldre over 80 akkurat likt.

Det positive er altså at Ola og Kari Vesteråling lever stadig lengre, men antall fødsler vil synke.

Så er jo spørsmålet om SSB (Statistisk Sentralbyrå) får rett i sine spådommer.

Det skjer jo svært mye spennende i hele regionen nå, som kan snu denne utviklingen.

Nye arbeidsplasser kommer særlig innen romfart og fiskeoppdrett, som kan trekke unge til regionen.

SSBs nye nasjonale framskriving viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6,1 millioner i 2060.

Nordland fylke er ventet å krympe med 3.800 personer.

Nordland er også et av fylkene med eldst befolkning, både nå og i framtiden.

Fram til 2050 forventes det at landets befolkning totalt sett vokser med 11 prosent.

På landsbasis er det forventet at 40 prosent av kommunene i Norge vil oppleve en nedgang i folketallet fram mot 2050.

Synkende antall fødsler vil oppveies av en jevn og økende innvandring fra andre land, ifølge SSB.