Ny kai for Holmøy

Holmøy Maritime opplyser nå at man vil bygge kai ved det nye lakseslakteriet. Den blir over 50 meter lang og vil koste anslagsvis 30 millioner kroner. Kai var opprinnelig ikke med i planen.

Slik vil kaia trolig bli, ved Holmøys slakteri for laks (fotoshop: Holmøy).

Holmøy Maritime AS har allerede en god kai ved hovedbasen, men får nå en ekstra del på «nabotomta».

Dermed får selskapet i alt over 350 meter kaifront, som gir stor kapasitet for deres aktivitet mot sjøen.

Det er for tiden full aktivitet på tomten der lakseslakteriet vil stå ferdig første kvartal 2024.

Den nye kaia gjør at brønnbåter kan legge til rett ved slakteriet, for levering av laks.

Dessuten kan man ta ut biprodukter og annet direkte til båt fra slakteriet.

– Vi produserer en betydelig mengde laks selv, og ønsker å ha kontroll på slaktingen og produksjonen som en del av vår verdikjede.

Dette viser at vi er, og fortsatt vil være en lokalaktør som satser i nord og som skaper helårige lønnsomme arbeidsplasser.

Dette sier daglig leder i Holmøy Produkter AS, Børge Holm, i en nyhetsoppdatering fra selskapet.

Etableringen av slakteriet vil skape 60-70 nye helårige arbeidsplasser der de første stillingene vil lyses ut til høsten.

– Slakteriet gir oss mange fremtidige muligheter for utvikling av konsernets aktiviteter.

Med en sterk fremtidstro, har vi tatt en beslutning om å utvide prosjektet noe.

Det blir da bygging av en kai som skal være 54 meter lang og 25 meter bred.

Dette betyr at investeringskostnadene for slakteriet økes med ca 30 millioner, sier Børge Holm.

Det er Sortland Entreprenør som har fått oppdraget med å bygge ny kai.

– Vi er glade for at vi har et konkurransedyktig lokalt næringsliv, også når større prosjekt skal realiseres, slår Holm fast.