Verdi nær en milliard

Eksperter som har vurdert verdien av Vesterålskraft AS, mener selskapet kan være verd nær en milliard. Tre kjøpere har meldt seg og det anbefales nå å selge til Nordkraft i Narvik.

Eirik Frantzen er direktør i Nordkraft og vil gjerne kjøpe Vesterålskraft (foto: Nordkraft).

Konsulentene hos PwC regnes for å være dyktige i verdivurdering av bedrifter. Sortland kommune har nå fått svar på antatt verdi av Vesterålskraft.

PwC mener 963 millioner bør være prislappen på konsernet – i alle fall 763 millioner, som nedre verdi.

Spørsmålet om salg av VK skal nå opp til avgjørelse hos politikerne i Bø, Øksnes og Sortland. Trolig blir dette avgjort den 1. oktober.

Både Lofotkraft i Svolvær, TromsKraft i Tromsø og Nordkraft i Narvik ønsker å kjøpe. Alle tre har lagt inn konkrete bud.

Flere løsninger er lagt frem, men to av budene lyder på 650-680 millioner kroner for «hele pakken» – altså hele Vesterålskraft med datterselskap.

Kommunedirektøren i Sortland anbefaler nå et salg til Nordkraft, som det mest gunstige både ut fra økonomi og hensyn til ringvirkninger.

Fra tidligere er det kjent at ordfører i Øksnes, John Danielsen (SP) går inn for å selge sin kommunes eierandel i Vesterålskraft.

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø er ikke like sikker, men sier i en kommentar til nettavisen VOL at kanskje deler av selskapet kan bli solgt.

Ordfører Karl Erling Nordlund (SP) i Sortland har vært ganske taus om saken, og ikke frontet noe klart standpunkt.

Som en ledende eier i Vesterålskraft, der styret klart anbefaler salg, tyder mye på at også Nordlund er positiv til å selge.

Både i Bø og Sortland er det imidlertid svært delte meninger om saken.

Øksnes kommune kan selge sine aksjer, eller be om en innløsning fra de andre aksjonærene, og sitte igjen med ca 200 millioner kroner.

Verdien for Bø og Sortland blir da inntil 238 millioner på hver, dersom hele konsernet blir solgt og oppgjøret skjer med rede penger.

Skjer salget bare delvis eller med oppgjør i aksjer, så blir beløpene vesentlig lavere.

Mange er imidlertid sterkt imot å selge «arvesølvet» eller «gullkalven», som Vesterålskraft ofte blir kalt.

At så mange står i kø for å kjøpe, betyr jo at de ser en stor verdi i både linjer, kraftstasjoner og kunder i Vesterålen.

Spørsmålet da blir om det er riktig å selge, eller i stedet satse på å bygge videre på egen bedrift.

Flere har også tatt til orde for å fusjonere inn de to andre kraftlagene lokalt, til ett felles kraftselskap i Vesterålen.