Bygger hus i Bø

Ved Steinesjøen i Bø kan det komme 4 nye bolighus, dersom Høyen Eiendom as får godkjent sine planer i kommunen. I tillegg kan det komme ny kai og flytebrygge her.

Skissene som er sendt Bø kommune viser 4 nye boliger (gul farge) ved sjøkanten (foto: ARR arkitekter/VNY redigert).

Rolf Arne Høyen er av Bøs nytilflyttede millionærer, som planlegger flere prosjekt lokalt.

Han er også med i selskapet Folk i Husan AS, sammen med Bjørn Dæhlie og Rino Andre Santocono.

Nå er det Høyen Eiendom AS som har søkt om å få bygge 4 bolighus ved Steinsjøen, like ved «kunnskapsparken» og den tidligere videregående skolen.

Tomta er regulert for industri, men «Ole-Robert Straume-brygga» like ved, er blitt bolig. Den brant på slutten av 1990-tallet og ble gjenreist av Hugo Larsen.

Området er kanskje ikke stort nok for industri, så det er derfor mulig politikerne vil godkjenne omregulering til boliger.

Dessuten er det jo allerede en bolig her og i nabobygget er det tiltenkt mange kontorjobber i fremtiden.

Tegningene er gjort av ARR arkitekter. Planen viser en ny flytekai foran boligene og parkering på motsatt side.

Saken skal nå til behandling i administrasjonen i Bø kommune, før den legges frem til avgjørelse hos de lokale politikerne.