Avslappet Bø-ordfører

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø er ganske avslappet i forhold til skifte av regjering, når det gjelder kommunens vedtatte kutt i formueskatten.

Ordføreren tror ikke den nye regjeringen kommer til å stikke kjepper i hjulene for skatteprosjektet umiddelbart, sier han til Dagens Næringsliv.

Aps Hadia Tajik har imidlertid varslet full stans i den økonomiske nødhjelpen til Bø i Vesterålen dersom partiet får makten etter valget.

– Jeg forholder meg til at vi har fått tilsagn for to år fra Kommunaldepartementet, sier Sture Pedersen til DN.

Formuesskatten på 0,85 prosent belastes i dag dem som har netto formue over 1,5 millioner – hvor 0,7 prosent går til kommunen og 0,15 prosent til staten.

Bø kommune har vedtatt å kutte sin andel med 0,5%, slik at skatten der nå er kun 0,35%.

Både fra AP, SV og SP er det gitt signaler om økning i formueskatten, uten at dette er tallfestet.

– Det er lett å gripe fatt i formuesskatten fordi det er åpenbart at den biter mest for de rikeste, sier professor i finans ved NHH, Thore Johnsen, til Nettavisen.

Han synes det er synd om kommuner begynner å konkurrere seg imellom om lavest mulig skatt.

Johnsen sier han frykter at vektleggingen av moral, utjevning og etikk, gjør at formuesskatten vil øke med en ny regjering.