Vannsikkerhet er viktig

Vannsikkerhet betyr at vi er avhengig av nok vann og alternativ kilde, skriver Christoffer Ellingsen her, og peker på Holandsvatnet som en alternativ kilde for Sortland by.

Christoffer Ellingsen til høyre i bildet (foto: Rødt Sortland).

Etter at demninga i Storvannet måtte fjernes og Holmøys lakseslakteri skulle bygges, har diskusjonen om sikker vannforsyning i Sortland vært temmelig hektisk.

Tilgang overalt på reint vann er helt grunnleggende for alt liv og aktivitet.

Rødt er derfor helt tydelig om at dette er en offentlig og kommunal oppgave.

Rødt gikk derfor kraftig mot da alle de andre politiske partiene overlot rettighetene til mesteparten av vannressursene i en av kommunens viktigste vannkilder til privatbedriften Holmøy Maritime AS. Det gjaldt Lilandsvatnet.

Nå gjenstår å utnytte Holandsvatnet som reservevannkilde for hovedleveransen av vann fra Storvatnet.

Det andre store tema er eventuell ny demning i Storvatnet etter at den gamle oppdemminga måtte fjernes.

Alle opplysninger knytta til kapasiteten fra Storvatnet sier at der er vann nok til dagens behov både for husholdninger og bedrifter.

Når det ble skapt en del uro ved at kommunen antyda mulig rasjonering av vann i nær framtid, var dette etter våre opplysninger basert på usikkerhet om metoden for å hente ut vannet fra Storvatnet var god nok (hevertmetoden).

Dette må det gjøres noe med så raskt som mulig.

Rødt kommer allerede i formannskapets møte 31.august til å ta dette opp.

Reservannkilde viktigere enn ny demning i Storvatnet nå.

Rødt går ikke inn for å umiddelbart starte opp bygging av ny demning i Storvatnet. Begrunnelsen er at i dag er her nok vann uten demning.

Rødt er sterkt opptatt av at vannforsyninga er svært sårbare ved at største delen av befolkninga er avhengig av kun en hovedvannkilde.

Å bruke Holandsvatnet som reservevannkilde, vil gi større trygghet for vannforsyning både på kort og lang sikt.

Det ligger allerede klart ledningsnett for å kople Holandsvatnet til samme forsyningsnett som Storvatnet, men det kreves renseanlegg før dette kan gjennomføres.

Vi er derfor klar om at dette må iverksettes og at det er viktigere for sikker vannforsyning enn ny demning i Storvatnet nå.

I dette bilde er det også nødvendig å ta hensyn til at mange og store investeringer i vannforsyninga direkte belastes gebyrene til den enkelte abonnent.

Sett også i sammenheng med helt nødvendige investeringene i rørnettet og renseanlegg for avløp og kloakk, må vi som politikere vurdere nøye hva som de er mest nødvendige tiltak.

Vi kan ikke uhemma øke gebyrene for vann og avløp. Dette er særlig viktig i ei tid med en rekke andre økte utgifter for familier og bedrifter.

Rødt Sortland

Christoffer Ellingsen, 1. kandidat