Unge menn smittet

Hele 70% av de personene som nylig fikk korona i Sortland, var unge menn med gjennomsnittsalder 25 år. Ellers i Vesterålen var alderen litt høyere, men svært få eldre ble smittet.

Unge menn i Sortland og Øksnes har hatt korona nylig, men ikke alvorlig syke (illustrasjonsfoto).

Utbruddet av korona i Vesterålen er nå kommet under kontroll, etter meget omfattende testing og smittesporing.

Det gledelige er at ingen er blitt alvorlig syke og hatt behov for innleggelse og intensiv behandling på sykehus.

Mer enn 50 personer i Sortland ble smittet av korona under den siste bølgende, som trolig startet på «Blå bar».

Kommunen har testet mange hundre i tiden etterpå og de fleste prøvene er gjennomgått ved Nordlandsykehuset i Bodø.

Samme sted har også tatt i mot flere hundre prøve fra nabokommunene i Vesterålen.

Gjennomgang av tallene viser at de aller fleste smittede i Vesterålen nå i sommer har vært unge menn, i aldergruppene 20-30 år.

Dette kommer frem av statistikken som er laget av laboratoriet i Bodø, da man nylig hadde testet 88 positive prøver fra Vesterålen.

Av disse var det bare 3 personer over 65 år som ble registrert med covid-19.

Av de 44 testene fra Sortland som man har sett på var 34 menn og 10 kvinner. Gjennomsnitt i alder var 25 år. To var over 45 år.

Fra Øksnes har man sett på 28 tilfeller, der 18 var menn og 10 kvinner. Her var gjennomsnitt i alder 28 år, mens 5 smittede var over 45 år.

Kommunene i Vesterålen får ellers rosende omtale fra mikrobiologen i Bodø, for høyt faglig nivå på arbeidet med sommerens utbrudd.

Ved inngangen til august er det nå kun enkelte tilfeller i Andøy, der man allerede har god oversikt over de smittede og deres nærkontakter.