Erna på visitt

Statsminister Erna Solberg var fredag på visitt i Sortland og besøkte da blant annet nyfabrikken for raudåte. Her starter man produksjonen nå i august og Solberg ble imponert over anlegget.

Produksjonsdirektør Snorre Angell i samtale med statsminister Erna Solberg (foto: Calanus AS).

Statsministeren sa hun var imponert over innovasjonskraften i næringen, og at den nye fabrikken vil skape nye og viktige arbeidsplasser og flere eksportinntekter for Norge.

Calanus AS markedsfører nå sine produkt under varemerket Zooca. Raudåte er et ørlite zooplankton, men en stor marin ressurs i nord.

På den nye fabrikken i Sortland skal Zooca produsere en helt unik marin olje som har vist helt enestående helseeffekter hos mennesker.

Solberg understreket at Norge alltid har vært en stor fiskeri- og sjømatnasjon, og at Zooca nå skriver et nytt kapittel i denne stolte historien.

Hun sa at det er viktig for Norge at vi utnytter våre fiskeriressurser på en bærekraftig måte, og på den måten skaper nye arbeidsplasser og verdiskaping.

Når raudåte i tillegg har vist seg å ha gode helseeffekter, kan det ikke bli bedre. Solberg gratulerte Zooca og gründerne med innsatsen og med ny fabrikk.

– Jeg vil takke regjeringen for å ha åpnet for bærekraftig kommersiell fangst av raudåte. Vi hadde ikke kunnet åpne denne fabrikken uten tilgang på tilstrekkelig råstoff.

Vi lover å forvalte denne muligheten bærekraftig, og vi lover å skape nye arbeidsplasser og inntekter til Norge, sier direktør Siv-Katrin Ramskjell i Zooca.

Calanus Zooca åpnet dørene for statsministeren forleden (foto: Calanus).

– Da vi startet i 2002 var det ikke selvsagt at raudåte kunne bli en viktig marin ressurs med svært gode helseeffekter.

I samarbeid med forskningsmiljøer ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, har vi gjennomført banebrytende forskning.

Resultatet ser vi i dag – en topp moderne fabrikk, som er strømlinjeformet og fullautomatisert for effektiv produksjon av olje med gode helseeffekter, sier gründer og professor Kurt Tande.

– For Sortland kommune er det både anerkjennende og spennende at Zooca valgte å realisere sin nye fabrikk her.

Bedriftens kompetanse, vektlegging av og erfaring innen utviklingsarbeid er positivt for regionen og vil kunne gi mulighet for økt aktivitet basert på råstoff fra havet.

I kombinasjon med ny teknologi ser vi at det gir grunnlag for nye sjørelaterte produkter av høy kvalitet i et globalt marked, sier ordfører Karl-Erling Nordlund.

Fabrikken starter full produksjon den 30. august og får da besøk av fiskeriministeren.