Uheldige parkeringer

Akkurat i førjulstida og andre toppdager for handelen på Sortland, kan det være vanskelig å finne parkeringsplass. Politiet oppfordrer nå folk om å bruke fornuft og følge reglene.

Denne bilføreren valgte nok en særdeles uheldig parkering foran inngangen til Sortland storsenter (foto: Politiet på Twitter). Kanskje han skulle hente en stor pakke hos Posten og valgte nærmeste inngang? Likevel særdeles ubetenksom plassering.

Sortland har ganske stort antall parkeringsplasser, men før jul og andre høytider blir det ofte fullt på parkeringsplassene like ved de to store sentrene. Også utenfor matbutikkene kan det bli fullt på de nærmeste feltene. Det samme forholdet gjør seg delvis også gjeldende i sentrum av Stokmarknes og Myre.

Både fra gårdeiere, næringsforening og politiet blir det oppfordret til at man bruker p-plasser litt lengre unna, særlig når bilen skal stå i mange timer. Nord for Kulturfabrikken er det en stor parkeringsplass og ved Storsenteret er det er P-hus i flere etasjer. Her er det ofte ledige plasser.

Sortland kommune legger nå opp til at man skal innføre 3-timers parkering i sentrum, i samråd med gårdeiere og næringsdrivende. Man ønsker å påvirke bileierne til å velge plasser litt utenfor Strandgata, særlig når bilen blir stående hele arbeidsdagen eller i mange timer. Det samme gjelder ved Kulturfabrikken og Skibsgården.

Nylig kom det opp forbudsskilt i Sjøgata. mellom Storsenteret og parkeringshuset, der det tydelig anvises at man ikke kan parkere. Likevel er det fortsatt stadig bilder som stanser her, eller parkerer for kortere eller lengre tid. Hele Sjøgata er nå forbudssone og dermed må man velge de vanlige P-plassene for å være sikker på å unngå bot.

Vesterålen er ennå uten parkeringsvakter og man har dermed liten sjanse for å få bot, men politiet sier at man stadig foretar kontroller. Da kan det bli surt å parkere feil.