Uavklart om fabrikk

Calanus As har ennå ikke bestemt seg for om det blir ny fabrikk ved Bogan i Sortland, men et nytt eiendomsselskap er stiftet med adresse Sortland. Reguleringsplanen er også klarert.

Holmøy Maritime As har sitt anlegg ved Bogan-krysset i Sortland og ønsker seg nye naboer. Calanus As tenker å bygge ny fabrikk på den ledige tomta ved siden av (arkivfoto).

-Vi har ennå ikke tatt noen beslutning angående ny fabrikk, forteller direktør Gunnar Rørstad til Vesterålnytt. Han er imidlertid oppgitt som styreleder i et nystiftede Calanus Eiendom As, med adresse Sortland. Her har man skutt inn en million i aksjekapital.

-Vi har et godt alternativ til Sortland og Holmen, dersom det skulle vise seg at dette lokaliseringsalternativet ikke er best egnet, sier Rørstad. Dette betyr at man fortsatt tenker at en ny fabrikk også kan ligge i Tromsø, der man i dag har det meste av aktiviteten.

Det er tidligere antydet at en ny fabrikk for raudåte vil koste selskapet omkring 150 millioner kroner. -Vi prosjekterer med tanke på Holmen. Vi har en avtale med Sortland kommune om opsjon på tomt der. Vi anser Holmen som det beste alternativet, sa Snorre Angell for litt siden i et intervju hos Bladet Vesterålen.

Calanus AS gjennomførte en emisjon i sommer på 65 millioner til egenkapitalen. Selskapet verdsettes til ca 190 millioner etter emisjonen, opplyser Rørstad. Hvem de nye aksjonærene er vil han ikke ut med ennå, men styret i selskapet har fått et par nye medlemmer.

Lisbeth Berg-Hansen er et kjent navn, som tidligere fiskeriminsiter for AP og en av eierne i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen As. Oppdretterne på Helgeland hadde 1,6 milliarder i omsetning i fjor og et overskudd på 200 millioner kroner.

Stian Frivåg er også ny i styret for Calanus As. Han er ellers styremedlem også hos Eidsfjord Sjøfarm As og Prestfjord As, som er to av selskapene som har hovedkontor på Holmen (Bogan) og som kan bli fremtidige naboer for ny fabrikk i Sortland.

-Vi er glade for å ha fått med oss industrielt orienterte og langsiktige investorer på selskapets videre satsning, sier direktør Gunnar Rørstad i Calanus As. Selskapet har fått inn nye aksjonærer som i hovedsak er basert i Tromsø og Vesterålen. Eksisterende aksjonærer og ledelsen har også deltatt i emisjonen.

-Selskapet er nå finansielt rustet for å realisere neste fase av utviklingen, herunder bygge det første industrianlegget for fremstilling av raudåtebaserte ingredienser. Vi har oppnådd gode resultater i vårt arbeid med å utvikle bærekraftig høsting av raudåte. Ettersom vi er i ferd med å forplikte store investeringer, arbeider vi også med langsiktige ordninger for å sikre råstofftilgangen, sier Rørstad.

Fiskeridirektoratet har nylig utviklet en forvaltningsplan for raudåte, i stor grad basert på data og kunnskap som Calanus AS har fremskaffet, der det tilrås å åpne for kommersiell høsting med en årlig kvote på 254.000 tonn. Calanus AS samarbeider med fartøyrederi om den delen av selskapets utviklingsarbeid som foregår på havet.