Trenger lærlinger

Også i Vesterålen mangler det mange lærlingeplasser. Alle de videregående skolene her har elever som fortsatt står uten plass til høsten. Bilfag, elektro og helsefag har stort behov for plasser.

-Vi er langt unna målet om lærlingeplass til alle som ønsker det, sier utdanningsråd i Nordland, Hild-Marit Olsen (foto: NFK, Thor-Wiggo Skille).

Fra de seks videregående skolene i nordre Nordland, gjenstår 147 elever som ønsker lærlingeplass. Per 4. juli hadde Narvik vgs formidlet 37% av sine elever, Sortland vgs 59%, Hadsel vgs 52%, Aust-Lofoten vgs 67% og Vest-Lofoten vgs 43%. Andøy vgs har kun én av sine elever som søker læreplass, men har så langt ikke fått. Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) er opprørt.

– Jeg er rett og slett fortvilet på vegne av disse 147 elevene som ikke vet om de får fullført utdanningen sin. Nå må arbeidslivet, både det offentlige og det private, vise at de vil noe med samfunnsbyggingen. Det holder ikke med store ord fra bransjene. Det er enkeltpersoner bak disse tallene. Ungdommer som ønsker å lære – ønsker å komme i jobb – ønsker å fullføre utdanningen sin med et fagbrev.

800 har fått læreplass i Nordland, 500 gjenstår. Utdanningsråd Hild-Marit Olsen er litt glad, men mest fortvilet.

– Det gjøres masse god jobb, både på skolene og opplæringskontorene. Honnør til alle som bidrar. Men realiteten er at det er 500 enkeltpersoner som gjenstår. For hver av disse er det framtidsutsiktene som er i spill.

Det gjenstår søkere i alle fag. Likevel er det noen som stikker seg fram.

– 50 som vil bli helsefagarbeidere, står uten læreplass i Nordland. Det er en stor gruppe arbeidstakere som kommunene har behov for. Nå må kommunene ta det ansvaret som man kan forvente av offentlig sektor, krever Olsen.

I tillegg er det mange bransjer i privat næringsliv som bør kjenne sitt samfunnsansvar ifølge Olsen.

– Hele 107 personer innen forskjellige deler av elektrofagene står uten læreplass. 35 personer innen bilfag og 36 industrimekanikere. Vi snakker om dyktige, unge, lærevillige nordlands-ungdommer. Bedriftene må ta ansvar. På den måten sikrer de også rekruttering i egen bedrift, avslutter fylkesråd Hild-Marit Olsen.