Fikk første minus

Tranpillene «Fri flyt» fra Sortland møter hard konkurranse i markedet. For første gang ble det et minus i regnskapet i fjor for Vesterålens Naturprodukter AS, tross salg på 70 millioner.

Tranpillene lages av sardiner fra Chile i Sør-Amerika, der oljen går videre til raffinering i Canada, før tablettene pakkes i Norge som «fiskeoljekapsler» (illustrasjonsfoto).

«Fri Flyt» omega-3 er et av de mest kjente varemerkene fra Vesterålen. Tranpillene har endret innholdet noe de senere år og kalles nå «fiskeoljekapsler», der det blant annet er tilsatt D-vitamin. I fjor ble det solgt slike produkt for vel 70 millioner fra Sortland, mens det i Sverige omsettes for 60 millioner. Også i Finland og Danmark selges «Fri Flyt».

For første gang har Vesterålens Naturprodukter AS (VNP) levert et årsoppgjør med underskudd. Årsaken er mye knyttet til kostnader ved sammenslåingen med Nordic Sales Group AS. Lønnsutgiftene i fjor økte fra 9 til 23 millioner, uten at dette gav særlig øket salg. Nordic SG var før morselskap til VNP, men ble altså fusjonert inn slik at det nå bare er ett selskap igjen. Driften av de andre nordiske «Fri Flyt-selskapene» ligger nå under VNP.

Utviklingen til «Fri Flyt» har vært fallende de senere år. Toppen ble nådd i 2008, med et salg på 193 millioner og overskudd på 46 millioner. Både omsetning og overskudd har senere falt jevnt hvert eneste år, til man i 2015 var nede på 58 millioner i salg og «bare» 5 millioner i overskudd. Da fant eierne det riktig å samle trådene på Sortland, ved at man slo sammen de to selskapene. Det fusjonerte selskapet fikk i fjor et samlet salg på 79 millioner.

Når kostnadene steg voldsomt i forbindelse med fusjonen, endte driften med et minus på 1,3 millioner. Litt utbytte fra VNP-selskapene i Sverige og Finland bedret sluttlinjen, slik at det endelige årsresultatet ble underskudd på 321.000 kroner. Det er altså første gang at Vesterålens Naturprodukter AS rapporterer underskudd. Siden 2004 har selskapet levert overskudd på til sammen 375 millioner og dermed vært rene «gullgruven» for sine eiere.

Eierne er nå det amerikanske Pfizer-konsernet, via Pfizer Norge AS. Det er også årsak til at Vesterålen Naturprodukter AS får lov til å skrive årsberetning og regnskap på engelsk, mens normalt norske selskap skal bruke norsk.

De lokale eierne i Sortland solgte seg ut i 2004. Finn og Harald Pedersen, samt Rikard Storvestre, var i sin tid med på oppstarten av «Fri Flyt» med postordresalg av tranpillere.

Vesterålens Naturprodukter AS sysselsetter nå 30 personer, der 21 er kvinner. Daglig leder er Torgeir Arntsen. I tillegg kommer altså de 3 datterselskapene i Danmark, Finland og Sverige. Driften i Danmark har gitt dårlig resultat, mens det er mye bedre salg i Sverige og Finland. VNP Norge er et meget solid selskap, helt uten gjeld og med 70 millioner i egenkapital.

Vesterålens Naturprodukter AS forteller på sin hjemmeside at oljen i deres fiskeoljekapsler blir hentet fra fet, pelagisk fisk (ansjos og sardiner) fra Stillehavet, nærmere bestemt utenfor kysten av Sør-Amerika (Peru og Chile). På grunn av lavt innhold av miljøgifter, og et naturlig høyt innhold av omega-3 fettsyrene EPA og DHA, er disse råstoffene meget gunstig for utvinning av omega-3 olje.

Fettsyrene utvinnes altså fra ansjos og sardiner, der man bruker hele fisken, og ikke bare leveren. Etter at oljen har gjennomgått de nødvendige trinn i raffinering og produksjon i Canada, tilsettes vitaminer og mineraler til det ferdige produkt. Til slutt blir oljen innkapslet i gelatin (storfe).  De ferdige oljekapslene pakkes så og sendes ut til kunder i hele Skandinavia.