Tre ganger dyrere

Svolvær tok i fjor i bruk sin nye brannstasjon til 13 millioner og Leknes får neste år ny stasjon til 29 millioner. Sortland vil bruke et 3 ganger høyere beløp, nemlig 83 millioner, på ny brannstasjon.

Slik tenker man seg Sortlands nye brannstasjon, på sørenden av Nortura-tomta. I bakgrunnen sees byggene etter Betongvarefabrikken (foto: montasje Vny/skisse: Norconsult). Foreløpig prislapp på prosjektet er 83 millioner, men det er antydet et kutt i dette beløpet.

-Dette et intet mindre enn galskap. Sortland kommune bør greie å bygge en fantastisk stasjon til halve prisen, er kommentaren fra en av de lokale eiendomsinvestorene, Finn Pedersen, når han ser prospektet. -Her er man oppe i 47.000 kroner pr kvadratmeter, sier Pedersen på Facebook under nettsiden «Drømmen om Sortland».

-Byggepris i snitt for bolig er ca 32 000,- pr kvm. Næring- og kontorbygg rundt 20 000,- pr kvm. Lager eller garasje ca 12 000,- pr kvm. Som gammel røykdykker vet jeg også at det ikke er en garasje eller et lagerbygg som skal settes opp. Min betraktning er bare i forhold til tall. Bolig har tradisjonelt sett vært det dyreste å bygge pga. lite areal og mye dyr infrastruktur. Håper Sortland får en flott stasjon. Det fortjener alle som har sin tilknytning til den, sier Finn Pedersen.

På Leknes skal man starte bygging av ny brannstasjon for Vestvågøy kommune. Her ble prisen i første runde anslått til 37 millioner, men dette mente politikerne var for høyt. Etter en kuttrunde er man kommet ned til 29,5 millioner. Garasjeanlegget for tjenestebilene er da plassert i et enkelt, frittstående bygg. Vognhallen med vasking blir 400 kvadratmeter, men bygges som et tradisjonelt industribygg. Garderobebygget tas ned fra rundt 420 kvadratmeter, til rundt 315 kvadratmeter. Dette ved at korridorer, trapperom og inngangsparti er fjernet. Også dette bygges som et tradisjonelt industribygg, der arkitekten påpeker at det kan kles med tre utenpå. Det er planlagt et framtidig administrasjonsbygg i et eget bygg, og ikke som tidligere i en framtidig andreetasje.

Svolvær fikk sin nye brannstasjon sommeren 2016, og her kom regningen bare på 13 millioner, inkludert alle kostnader med planlegging og forarbeid. En av millionene ble også brukt til utendørs opparbeidelse. Den nye brannstasjonen i Vågan er totalt på 740 kvadratmeter, der kontorlokalene utgjør 260 kvadratmeter. Grunnflaten på bygget er 473 kvadrat.

-Vi har fått på plass en moderne brannstasjon der helse, miljø og sikkerhet er prioritert. Her er det adskilte skitne og rene soner, og alt lagt til rette for å gjøre de ting som man kan for å unngå at brannfolkene utsettes for helsefare både før og etter en brannutrykning, forteller brannsjef Svein Christiansen til Lofotposten. Både sanitæranlegg, dusj, klesbehandling med skittent og rent tøy, utstyrsbehandling, spiserom og trimrom, er på plass. Også badstu for å bli kvitt sot og smuss i hudporene, kan en fornøyd brannsjef i Vågan vise frem.

På Sortland er det konsulenter og arkitekter hos firmaet Norconsult AS i Harstad står som byggeleder for den nye brannstasjonen. Nylig la man frem en første skisse på fasader og planløsninger. Bygget som nå er tegnet er på cirka 1.700 kvadratmeter totalt. Av dette er rundt 600 kvadrat i andre etasje, og rundt 1.000 kvadrat i første. Det er planlagt inntil 8 porter, slik at det skal bli plass til alle biler som Sortland brannvesen disponerer. Planen tar også høyde for et par ambulanser, dersom Nordlandssykehuset ønsker å leie plass til sykebiler her.

-Dette er foreløpige tegninger, selv om det vi ender opp med til slutt antakelig kommer til å ligne. Med min begrensede kunnskap, synes jeg tegningene ser bra ut. Nøkternt, men bra, kommenterte Sigurd Jacobsen (AP) til Bladet Vesterålen forleden. Han er en av politikerne som sitter i styringsgruppa for prosjektet. -Det vil bli viktig for oss som sitter i styringsgruppa å jobbe med å redusere prisen, men samtidig få et optimalt bygg som tilfredsstiller alle parter, sier Sigurd Jacobsen.

Sortland kommune har åpenbart noe å strekke seg etter prismessig. Andre kommuner har altså fått realisert tilsvarende nye bygg langt rimeligere.

Rissa kommune bygget ny brann- og ambulansestasjon sist sommer. Denne var på 1.200 kvadratmeter og ble reist av enetreprenøren Hent as. Prislappen for dette prosjektet var ca 30 millioner. Det nye blålysbygget i Rissa er et kommunalt hus som leies ut til Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) og ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten har blant annet fått tre overnattingsrom med bad i nybygget. Feieren har fått eget kontor og det samme har både stasjonsmester og utrykningsleder. Prosjektet omfattet nybygg og utomhusanlegg, hvor deler av bygget ble prosjektert som passivhus.