Kutter en ambulanse

Nordlandsykehuset Vesterålen  mener det er forsvarlig å kutte en av de fast stasjonerte ambulansene på Sortland, og denne ble derfor tatt ut fra 2. januar 2017. Dette er et ledd i en plan for såkalte strukturelle tiltak.  Med den nye planen skal ledere i tjenesten styrkes og det skal bli nok ansatte til å dekke kjent fravær. Øket bemanning skal gi reduksjon i bruk av vikarer og overtid. Det er også strukturelle endringer på Stokmarknes, Fauske og Ørnes. Mens det reduseres med en bil på Sortland blir «aktiv-tiden» justert på bilene ved de andre stasjonene. Ingen ansatte blir overflødige ved denne endringen, men det kan være personell som blir flyttet på. Mens Nordlandsykehuset kutter på gule ambulanser, har man samtidig fått på plass et par hvite bilder som i vanlig arbeidstid skal frakte pasienter som trenger egen transport. Disse bilene vil ikke ha akuttutstyr.