Øket verdi for sjømat

Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i fjor og det er 17 milliarder mer enn i rekordåret 2015. -2016 var et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 23 prosent og passerte for første gang 90 milliarder kroner. To tredeler av eksporten gikk til Europa. Norge er svært avhengig av det europeiske markedet, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd. Norske sjømatprodusenter eksporterte sjømat til EU for 61,3 milliarder kroner. -Laksen står sterkt i Europa, men høy pris gjør at volumet til viktige markeder går ned. Vi forventer fortsatt prisvekst for laks i flere europeiske land. Dette gjelder både for fersk laks og for bearbeidede produkter. Med høyere priser i Europa vil trolig en større del av laksen gå til nye markeder i andre deler av verden. Antall kilo til Europa gikk ned med seks prosent i 2016, mens verdien altså økte. Norge eksporterte hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er også rekord og en økning på 821 millioner kroner. Her økte antall kilo med 7 prosent.