Travelt år for Kystvakta

Kystvakta hadde stor aktivitet i 2021 og deltok i mer enn 3.000 oppdrag. Dessuten var man med i over hundre redningsaksjoner og gav slep til mer enn 150 andre sjøfarende.

Over 900 personer er med for å holde Kystvakta i gang (foto: Forsvaret).

Kystvakta utførte 3.094 oppdrag i 2021, og dette er en merkbar økning fra året før. Kystvakten deltok i 137 søk- og redningsoperasjoner, og gjennomførte 157 slep.

– Kystvakten har levert meget godt på sine oppgaver og oppdrag i 2021, selv om året har vært preget av utfordringer med koronapandemien.

Kystvakta har evnet å opprettholde tilstedeværelse langs kysten og på havet takket være særdeles innsatsvillige og dedikerte medarbeidere, sier sjef Kystvaktens flaggkommandør Oliver Berdal.

Kystvakta er statens viktigste myndighetsutøver på havet og bidrar til sikkerhetspolitisk stabilitet, forsvarlig ressursforvaltning og beredskap i norske havområder.

I 2021 gjennomførte Kystvakta 1087 fiskeriinspeksjoner. Inspeksjonene avdekket flere regelbrudd som resulterte i 81 advarsler og 45 anmeldelser.

Kystvakta er med sine 900 vernepliktige, lærlinger, spesialister, offiserer og sivilt ansatte på vakt året rundt for å ivareta Norges interesser langs kysten og i norske havområder.

Kystvaktas fartøy opererer fra svenskegrensen i sør til iskanten nord av Svalbard.

– Kystvakten er inne i en spennende tid med oppdatering og fornyelse av fartøysstrukturen.

Det første av tre nye fartøyer i «Jan Mayen»-klassen overtas og settes i drift mot utgangen av inneværende år.

De nye fartøyene er vesentlig større og mer kapable enn fartøyene i Nordkapp-klassen som de erstatter, og vil innebære et stort løft for Kystvakten, sier Berdal.

Kystvakta er en del av Sjøforsvaret og har militære oppgaver.

De fleste oppdragene er gjennomført på vegne av, og i samarbeid med, Kystvaktas sivile samarbeidspartnere.

Herunder fiskeri-, toll- og miljøoppsyn, anløpskontroll, redningstjeneste og annen bistand langs kysten og i norske havområder.