Krever å få kraftaksjer

Lofotkraft krever nå å få de 188 aksjene i Vesterålskraft som Sortland kommune har videresolgt til Vesterålen Energi AS. Dermed vil Sortland miste flertallet i det lokale kraftselskapet.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft vil sluke hele Vesterålskraft (arkivfoto: LK).

– For Lofotkraft som industriell eier er det selvsagt vesentlig å komme i majoritetsposisjon, skriver direktør Arnt M. Winther i et brev til Sortland-ordfører Karl-Erling Nordlund.

– Vi er informert om kommunens nylige salg av 188 aksjer til sitt heleide selskap, Vesterålen Energi AS.

Neppe overraskende for kommunen, benytter Lofotkraft da den vedtektsfestede forkjøpsretten, slår Winther fast.

Om kommunen ser seg tjent med å eie aksjer i Vesterålskraft indirekte, med eller uten Holmøy, må være kommunens egen vurdering.

Lofotkraft motsetter seg kommunens tilrettelegging, tilsiktet eller ikke, for et senere salg av aksjemajoriteten i Vesterålskraft uten at Lofotkraft kan benytte vedtektsbestemt
forkjøpsrett.

Det er uenighet mellom Sortland kommune og Lofotkraft om overdragelsen til Vesterålen Energi utløser forkjøpsrett for Lofotkraft.

Winther har derfor fått en «betenkning» i dette rettsspørsmålet fra professor dr. juris Tore Bråthen. Han anses som landets fremste fagkyndige på dette feltet.

Bråthen er klar i sin konklusjon om at fremgangsmåten til Sortland kommune utløser forkjøpsretten.

Lofotkraft føler seg derfor sikre på å ha juridisk rett til å kreve inn de 188 aksjene som Sortland kjøpte fra Bø kommune.

Det er i vedtektene for Vesterålskraft AS §9 at det tydelig er beskrevet at alle aksjonærer har forkjøpsrett når det selges aksjer i selskapet.

Aksjeloven §4 beskriver et unntak fra dette, for «eiers nærstående eller slektning i rett oppadstigende linje».

Dette er senere definert også til å omfatte aksjeselskap, der tidligere eier har mer enn halvparten av aksjene.

For Sortland kommune vil det si at man kan påberope seg §4 for Vesterålen Energi AS, da kommunen eier alle aksjene her.

Professor Tore Bråthen mener dette unntaket ikke kan gjelde, når vedtektene i Vesterålskraft så tydelig hevder forkjøpsrett.

Dermed er situasjonen slik at Lofotkraft Holding AS nå altså har sendt sitt formelle krav om å få overta de 188 aksjene som Sortland kjøpte fra Bø.

Sortland kommune eide disse aksjene bare et øyeblikk, før man solgte de videre til Vesterålen Energi AS.

Lofotkraft gjør også et poeng ut av at Holmøy Maritime AS er långiver til Vesterålen Energi AS, og kanskje aksjonær i selskapet.

Dermed er trolig VK-aksjene kanskje allerede pantsatt til nettopp Holmøy, som sikkerhet for lånet (trolig et lån på 100 millioner kroner).

Vesterålnytt har flere ganger forsøkt å få informasjon fra ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland kommune. Han vil ikke svare.

Heller ikke kommunedirektør Rita Johnsen vil svare på hvor mye penger som er hentet ut fra kommunekassen, og hvor mye som er brukt til aksjekjøpet.

Saken skal opp i kommunestyret torsdag 10. februar som en orientering, og da vil kanskje dette bli nærmere avklart.