Tord hjem til havnefest

Myre havn åpnes offisielt i morgen, av Myres egen minister, Tord Lien. Dermed er 3 års arbeid ferdig og 1,6 kilometer molo er kommet på plass. En av Norges viktigste fiskerihavner er nå blitt mye bedre.

Myre havn Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien skal stå for den offisielle åpninga av havna på Myre i morgen. Han vokste opp på Myre og ser fram til å vende hjem for å delta i havnefesten (fotomontasje/Scanpix/Per Aarsleff). Bildet viser de to moloene som nå er anlagt for å skjerme havna bedre.

-Jeg gleder meg til å være med å feire åpningen av den nye havna, som skaper nye muligheter for alle som lever av og med havet. Som myreværing er det selvsagt ekstra stort å få være med på dette. Den nye havna gir grunn til optimisme for Myre, Øksnes kommune og hele landsdelen, sier olje- og energiminister Tord Lien. Kystverket Nordland ønsker i samarbeid med Øksnes kommune sjøfarende og lokalbefolkninga i Øksnes velkommen til åpninga av Myre havn.

-Utbygginga av Myre havn har vært et av Kystverkets største utbyggingsprosjekter i Nordland. Jeg vil berømme brukere, Øksnes kommune og næringslivet på Myre for aktiv og konstruktiv bistand i hele byggeperioden. Prosjektet er nå fullført og Øksnes kommune har fått en havn som gir store muligheter for utvikling av sjørettede næringer i årene som kommer, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik.

Kystverket inngikk kontrakt med entreprenørselskapet Per Aarsleff AS i 2013 om havneprosjektet på Myre. Per Aarsleff AS er et dansk entreprenørkonsern, som tar store prosjekter innen infrastruktur. De har 40 års erfaring med havneutbygging, et felt de er ledende på i Danmark. Den ene moloen man har bygget er landfast og går 200 meter ut fra Vorneset, like nord for innseilingen. Den andre moloen er et større anlegg som gå mellom holmen Gjæva og Myreskjæran, med en lengde på 1460 meter.

Innseilingen vil etter utbyggingen ha en dybde på 8 meter og en bredde på 80 meter. Massene som er tatt opp under utdypingen av innseilingen er brukt til å fylle ut bukta mellom Kartneset og Holmen, hvor BioMar har sitt produksjonsanlegg.

-Utbyggingen vil gi Myre en bredere innseiling som vil øke sjøsikkerheten ved å redusere risikoen for bunnstøtinger og gjøre det lettere for skip å passere hverandre på vei inn og ut av havna. I tillegg vil moloanleggene skjerme havna bedre og gjøre industriområdet på Kartneset mindre utsatt for bølgepåkjenning i dårlig vær, sier prosjektleder Eivind Edvardsen i Kystverket. Etter tre års intensivt arbeid, sto det nye havneanlegget på Myre ved utgangen av 2015 ferdig til bruk. Kystverket Nordland ser fram til å feire den vellykkede utbygginga, som gir en av Norges viktigste fiskerihavner vekstmuligheter for framtida.