LoVe-olje er miljøvern

Statoils sjef, Eldar Sætre, kom i dag med en nokså spesiell uttalelse under oljemessa i Stavanger. Han mener leting etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen er bra for miljøet, globalt sett.

Statoil Sætre

Sjefen i Statoil, Eldar Sætre, vil gjerne lete etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen. Det blir ifølge Sætre nesten en miljøsak, sett i global sammenheng, da norsk olje og gass utvinnes mye rene enn ellers i verden (foto: Harald Pettersen, Statoil).

Overfor E24.no utdyper Statoil-sjef Eldar Sætre sin mening om å åpne Lofoten og Vesterålen for leteaktivitet.

– Hadde det ikke vært miljøvennlig å si at Norge bør verne Lofoten og Vesterålen fra olje- og gassproduksjon?

– Nei, det er bra for klimaet og miljøet at olje- og gassproduksjonen kommer fra norsk sokkel, fordi den er så mye renere enn det andre produsenter av fossilt brensel klarer å levere.

– Du sier at en utbygging av Lofoten og Vesterålen er bra for klimaet?

– Ja, det vil være bra for klimaet. Det er slik at verden trenger fossil energi i veldig mange år til, også innenfor tograders-scenarioer, og fordi vår produksjon av olje og gass er veldig mye renere enn det som produseres i resten av verden, så er det et godt miljøargument. Vi skatter også av våre CO₂-utslipp og er en del av det europeiske kvotemarkedet, som gjør at vi bidrar til kutt andre steder.

Lederen i Bellona, Fredrik Hauge mener Sætres uttalelser er latterlige og lover at Statoil ikke skal få fred i sitt arbeid med å forlenge Norges posisjon som en forurensende oljenasjon.

– Argumentet til Sætre om at produksjonen på norsk sokkel er så klimavennlig, er latterlig. Skal en videreføre den logikken, er Saudi-Arabias oljeproduksjon mer miljøvennlig fordi den i stor grad foregår på land, sier Hauge til VG. Han sier det blir kamp hvis de politiske partiene forsøker seg på omkamp om Lofoten og Vesterålen. – Det skal jeg love. Vi skal gi dem kamp hver eneste dag.

Fra Høyre og FrP er det nå klare signaler om at man ønsker å starte en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er i dette området oljeindustrien har mest tro på forekomster av olje og gass. Dessuten ligger leteområdene her nokså nær land, slik at kostnadene blir lavere.