Toften spurte om flyseteavgiften

Tone Toften fra Sortland møter for tiden på Stortinget og var i dag flere ganger på talerstolen i spørretimen. Hun spurte ut samferdselsministeren om den nye flyseteavgiften som innføres 1.juni på reiser til blant annet Skagen flyplass.

ToneToftenspørsmål

Tone-Helen Toften er egentlig på varaplass, men møter for tiden på Stortinget som representant for Nordland Arbeiderparti. Hun har permisjon fra jobben som direktør i Kulturfabrikken Sortland. I dagens spørretime utfordret hun samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om flyseteavgiften, som rammer passasjerer på blant annet Skagen (fotomontasje, foto Stortinget).

Tone-Helen Toften (AP) fra Sortland er til vanlig vararepresentant, men trer inn når noen av de faste fra Nordland ikke kan møte. Hun har derfor møtt ganske mange ganger denne perioden. Når hun er på Stortinget har hun permisjon fra sin jobb som direktør for Kulturfabrikken Sortland. Ved Stortingets spørretime blir en del av Regjeringens medlemmer bedt om å møte. I dag var det samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og utenriksminister Børge Brende (H) som fikk spørsmål.

Tone Toften (AP) stilte følgende spørsmål fra talerstolen i Stortingets spørretime til samferdselsminister Solvik-Olsen: -Regjeringen innfører fra 1. juni flyseteavgiften på 88 kr per sete på kommersielle ruter. Widerøe har varslet at dette kan medføre rutekutt. Dersom flyseteavgiften fører til rutekutt fra flyselskapene, har statsråden en plan for å forhindre et dårligere flytilbud, bl.a. i områder hvor flytransport er det eneste reelle alternativet for de reisende?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) gav uttrykk for at det er ubehagelig for ham å innføre denne avgiften, men når det er vedtatt av flertallet i Stortinget, så må den komme. Statsråden gav ikke andre svar enn at han håper innføringen av avgiften vil gå greit, og at det ikke blir andre konsekvenser enn at Ryanair trekker seg ut av Rygge flyplass, som så legges ned.

Tone Toften kom etter dette med et tilleggsspørsmål: -Jeg takker for svaret og registrerer at statsråden ikke har stor bekymring rundt dette. Men jeg kan nevne at bl.a. Kristiansand Lufthavn Kjevik er en flyplass hvor Widerøe har varslet at de vil bli rammet av rutekutt. Norwegian har allerede varslet at selskapet vil klage ordningen inn for ESA hvis den blir innført. Hvilke vurderinger gjør statsråden seg av at en rettslig tvist vil være realiteten rundt ordningen allerede fra det tidspunkt den blir innført?

Toften var ikke helt fornøyd med svarene hun fikk og brukte muligheten av å komme med et ekstra spørsmål til samferdselsministeren: -Jeg forsto av statsrådens svar på mitt første spørsmål at dette heller ikke er behagelig for Fremskrittspartiet, noe jeg faktisk har forståelse for. FrPs program sier «vi ønsker å redusere skatter og avgifter for å gi folk flest en bedre økonomi, som gir dem større trygghet og frihet i deres hverdag». I mitt fylke, Nordland, er Widerøe et av de viktigste kollektivtilbudene som bruker daglig. Jeg vil spørre statsråden: Mener statsråden at flyseteavgift gir «lavere avgifter og mer frihet for folk flest»?

Etter spørretimen sier Tone-Helen Toften til Vesterålnytt at hun synes samferdselsministeren er litt dårlig informert, da flyene til for eksempel Skagen ikke er FOT-ruter som er subsidiert av Staten. Widerøe har varslet at flyseteavgiften kan føre til kutt i rutene. At FrP nå skylder på vedtak i Stortinget, blir en ansvarsfraskrivelse, mener Toften, da det jo er regjeringen av H-FrP som legger frem forslagene for Stortinget.

Solvik-Olsen måtte ellers i dag også svare på et spørsmål fra Kjersti Toppe (SP) om riksvegen mellom Granvin og Voss, der det har gått ras. Toppe ville vite om statsråden ser mulighet for å forlenge en tunnel for å løse dette problemet.