To yoghurt til 5.040,-

«Absurd» og «sprøtt» var dommen fra politikerne da man drøftet Strandskog-krysset igjen. Da fikk de også fortalt historien om to yoghurt-beger som kostet 5.040,- etter ei bot på fem tusen.

Innkjøring til Coop fra Steiroveien er forbudt og bøtelegges nå med kr 5.500,-. Bilene må i stedet ut og krysse Vesterålsgata to ganger (arkivfoto).

Lokalpolitikerne i Sortland drøftet i dag nok en gang regulering av trafikken på Strandskog, sør for Sortland sentrum. Denne gang vedtok man å gå i direkte konfrontasjon med Statens vegvesen, som vil tvinge igjennom en løsning ingen andre ønsker.

-Dette er både banalt og sprøtt, påpekte Christoffer Ellingsen (Rødt) da han fortalte en historie om skiltingen ved Coop-butikkene. -En person hadde vært på Lamarka-skolen og utført et oppdrag. Han trengte en liten matbit og kjørte derfor en snartur ned til Coop. Han svingte inn for å kjøpe to beger med yoghurt, som kostet ca 40 kroner.

Han hadde imidlertid svingt inn direkte fra Steiroveien og ble sett av politiet. Dermed påløp det en bot på 5.000 kroner for brudd på skiltingen, der bilistene pålegges å kjøre ut på hovedvegen og krysse denne to ganger før man kommer inn på Coop. Dermed kostet de to yoghurt-begrene 5.040 kroner, fortalte Ellingsen.

Ellingsen fikk straks etter enstemmig støtte i Sortland formannskap for å be Statens vegvesen endre skiltingen på Strandskog, slik at bilister som kommer ned Steiroveien ikke skal behøve å krysse ut på hovedveien om man skal på matbutikken.

-Jeg er helt enig med Christoffer her. Dette er ganske absurd, påpekte Christian Torset (SV).

Formannskapet vedtok dessuten enstemmig å gå bort fra tidligere vedtatte planer for trafikkløsning på Strandskog, som ingen i dag lenger ønsker. Nå vil man videreføre den løsningen som allerede eksisterer og fungerer greit.

-Vi må nok vente en innsigelse fra Statens vegvesen, som ikke deler vårt syn her, påpekte kommunedirektør Randi Gregersen. Hun hadde lagt frem to ulike forslag, der et støttet synet fra Vegvesenet og et alternativ som beboerne på Strandskog foretrekker.

Formannskapet i Sortland var denne gangen enstemmig i sitt vedtak om trafikk og skilting på Strandskog.

Vedtaket betyr konkret at den reguleringsplanen som ble klubbet igjennom før Coop-bygget ble reist, nå må endres kraftig. Innkjøringen til Coop blir stort sett som i dag, pluss at innkjøringen til Montèr-butikken også beholdes uendret.

Krysset mellom Vesterålsgata og Steiroveien vil da forbli et X-kryss, som altså har fire armer. Dette vil man nå tegne en detaljert løsning for og legge frem som en ny reguleringsplan, der alle kan komme med innspill.

Et enstemmig formannskap gikk altså inn for dette, som blant annet imøtekommer kravene fra beboerne i Sørhavna brygger. Her slipper man da å få en ny vei og et nytt kryss rett utenfor stueveggen, med all trafikk til Strandskog næringsområde.

Tanken er ellers å kutte et par avkjørsler lenger sør på Vesterålsgata, slik at man i stedet leder trafikken inn på en ny avkjøring rett sør for Biltrend.

Nå blir det forhandlinger med Statens vegvesen, der teknisk sjef i Sortland kommune har en klar føring fra politikerne hva man ønsker. Dette er også den løsningen som alle andre beboere på Strandskog vil ha.

Etter disse forhandlingene kommer altså en ny reguleringsplan, der det formelle skal klubbes igjennom og kanskje bilegge en årelang strid mellom grunneierne, kommunen og Statens vegvesen.

I mellomtiden håper politikerne at Vegvesenet tar til fornuft og endrer skiltingen, slik at ikke flere kunder må betale 5.040 kroner for et par beger med yoghurt hos Coop Extra.