To turbiner skadet

Turfolk i Sortland bes nå om å ikke komme nærmere enn 200 meter fra 2 av de 14 vindturbinene på Ånstadblåheia, som nå skal være skadet og «satt i fri». Usikkert når reparasjonen kan skje.

To rotorblad skal være skadet på Ånstadblåheia Vindpark. Det er to av de øverste vindmøllene og turfolk bes om å holde 200 meters avstand (arkivfoto).

En pressemelding er sendt ut fra Fortum og Ånstadblåheia Vindpark AS, der man opplyser at 2 turbinblad er skadet. Nå ber man folk om å holde 200 meters avstand til vindmøllene, inntil reparasjon er utført.

Det var Bladet Vesterålen som først opplyste om dette, med kilde hos daglig leder i Wind Development Manager Norway, Per Christin Kittelsen. Det er ikke lagt ut advarsel på sidene til Sortland kommune.

-Vindparken på Ånstadblåheia har nå vært i drift i snart to år. Nylig hadde vi en gjennomgang av teknisk tilstand på alle turbiner og det ble da avdekket at to vindturbinblader er skadet, forteller Kittelsen.

Turbin nr. 8 og nr. 12 er nå satt i fri rotasjon inntil reparasjonen er utført, da dette vil føre til mindre friksjon og krefter på delene som skal skiftes ut. De to turbinene vil derfor ikke produsere strøm før reparasjonen er utført.

Normalt skal man ikke gå nærmere enn 150 meter fra vindturbinene, men nå bør man holde 200 meters avstand fra de to som er skadet.

-Sikkerheten til alle våre naboer og befolkningen i Sortland er vår høyeste prioritet, og som et ekstra sikkerhetstiltak ber vi derfor alle brukere av turterrenget på Ånstadblåheia om å holde ekstra avstand til de to turbinene, minimum 200 meter, påpeker Kittelsen.

Det settes ut markeringer i terrenget for 200-meters avstand rundt de to aktuelle turbinene, slik at dette skal være lett å forstå for alle som ferdes i området.

Tidspunktet for reparasjonen er ikke avklart, og vi ber derfor om at økt sikkerhetsavstand blir respektert inntil ny beskjed fra Fortum og Ånstadblåheia vindpark.

-Vi minner samtidig om anbefalt minsteavstand til resten av turbinene vinterstid på 150 meter, spesielt i forbindelse med skiftende fuktig vær. Vi ønsker å takke grunneiere og befolkning på Sortland for godt naboskap og samarbeid. Sikkerhet er vår aller høyeste prioritet, sier Per Christin Kittelsen, som er formell daglig leder for Ånstadblåheia Vindpark As.

Selskapets åpne tall for 2019 viser at man hadde inntekter på 42,5 millioner kroner. Årsresultatet ble et underskudd på 51 millioner, etter at man hadde tatt ordinær avskriving på eiendeler på 19 millioner og deretter ekstraordinær nedskriving på 52 millioner.

Dermed betalte man ikke skatt. Tvert imot, så ble skattekostnaden ifølge regnskapet på minus 14,5 millioner.

Verdien av vindturbinene på Ånstadblåheia er nå verdsatt i regnskapet til 408 millioner, mens bygg og eiendom er verdsatt til vel 32 millioner.

Innskutt egenkapital ble øket i fjor fra 48 til 217 millioner kroner. Samtidig sprett «kortsiktig gjeld» for selskapet opp med 300 millioner. Ånstadblåheia Vindpark AS eies formelt av Nordic Wind Norway AS.

Ånstadblåheia vindpark ligger i Sortland kommune i Nordland og består av 14 vindturbiner. Vindkraftverket har en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca. 150 GWh. Gjennomsnitlig årsprodukson fra vindparken anslås å være på rundt 140-150 GWh. Det tilsvarer behovet til om lag 7.500 norske husstander.